Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Thiện ác hữu báo không hề sai lạc


[MINH HUỆ 3-10-2015] Hàng nghìn năm nay, người Trung Quốc đều tin vào thuyết nhân quả báo ứng, tin rằng trong cõi vô minh vẫn có Thiên lý, thiện ác hữu báo luôn tồn tại.
Kỷ Hiểu Lam, đại học sỹ thời nhà Thanh trong cuốn sách “Duyệt Vi Thảo Đường bút ký” đã ghi chép lại rất nhiều sự việc kỳ lạ mà ông chứng kiến được lúc bình thường, xin kể lại một vài câu chuyện nhân quả luân hồi để cảnh tỉnh hậu nhân và minh chứng chuyện nhân quả báo ứng không hề sai lạc. Kỳ thực tất cả hành vi, từng ý từng niệm của con người đều có Thần linh giám sát, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói của bản thân mình. Hôm nay, chúng ta sẽ xem lại vài câu chuyện nhỏ trong đó.
Phủ Hà Gian có một người tên là Phùng Thụ Nam, có tài viết lách, lại rất thông minh, nhưng ông phiêu bạt tại kinh thành mười mấy năm mãi vẫn chưa thành danh. Mỗi khi gặp được cơ hội thì cuối cùng lại thất bại. Cuộc sống nghèo khổ, trong tâm chất chứa nỗi buồn.
Một hôm ông tới miếu thờ thỉnh cầu Thần linh nói cho ông biết vì sao số mệnh của mình lại như vậy. Ngay đêm hôm đó ông mơ thấy có người nói với ông rằng: “Ngươi không nên oán hận những khổ nạn trong cuộc sống, cũng như sự thăng trầm của bản thân. Kỳ thực vận mệnh đời này của ngươi là do ngươi tạo thành, oán hận có tác dụng gì đây? Đời trước ngươi thích dùng những lời giả dối để đạt được danh tiếng tốt lành là bậc trưởng bối trung hậu. Khi gặp chuyện khó khăn, ngươi biết rõ việc đó không thể làm được nhưng lại xúi giục người khác đi làm để khiến người ta cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi biết rõ rằng tội của y không thể dung tha, nhưng lại biện giải giúp y hết lần này tới lần khác để nhận được sự cảm kích của y. Hành vi của ngươi là vì để làm ra vẻ người tốt mà đem oán hận quy kết cho người khác. Ngươi quá gian xảo! Hơn nữa khi làm những việc này ngươi đều khiến mình ở ngoài cuộc, cho dù là công hay tội, đều do người khác gánh chịu. Hễ động chạm tới lợi ích của ngươi, ngươi bèn nhanh chóng lẩn tránh. Những chuyện chỉ cần bỏ chút công sức là có thể cứu được người khác thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng ngươi do sợ phiền phức mà lại khoanh tay đứng nhìn. Như vậy xem ra, người khác thấy ngươi có vẻ thân mật, kỳ thực lại là không thân; bề ngoài có vẻ ân cần, kỳ thực lại là thờ ơ, chính là thế đó. Nếu ai đó lỡ làm sai chuyện gì thì có thể làm việc tốt mà bù đắp lại. Nếu người nào tâm địa xấu xa thì Thiên lý, luật lệ không thể dung thứ. Ngươi thử nghĩ xem vận mệnh đời này của ngươi như vậy có đáng hay không?” Phùng Thụ Nam nghe xong vô cùng hối hận, không bao lâu sau thì đổ bệnh mà chết.
Huyện Ngân có vị thư sinh rất có tài viết văn, nhưng đường công danh lại gặp nhiều trắc trở, thi cử không đỗ đạt. Sau này cậu thư sinh đó lâm trọng bệnh, trong cơn mê man cậu mơ thấy mình tới phủ quan nha. Nhìn tình hình ở đó, cậu nghĩ rằng có thể đây là âm ty. Lúc này có một người mặc trang phục giống một vị quan tới trước mặt cậu, vị thư sinh nhìn thì nhận ra người quen cũ, bèn vội vàng dò hỏi mình bệnh tật như thế này phải chăng sắp chết rồi? Vị quan dưới âm nói: “Thọ mệnh của cậu chưa tận, nhưng tài lộc thì đã tận, e rằng không bao lâu nữa cũng sẽ tới đây thôi.” Cậu thư sinh nói: “Cả đời này của ta đều dựa vào việc mở lớp dạy học nuôi thân, không hề làm chuyện thương thiên hại lý, cớ sao tài lộc lại không còn?” Âm quan thở dài mà rằng: “Chính vì ngươi kiếm cơm nhờ việc dạy học nhưng lại không quản việc rèn giũa tính cách phẩm hạnh đạo đức cho học trò. Âm ty cho rằng không có công mà hưởng lộc cũng tương đồng với trộm cắp và lãng phí lương thực nên phải khấu trừ bổng lộc để bù lại. Cho nên thọ mệnh của ngươi chưa tận nhưng tài lộc đã hết trước. Là sư trưởng, cũng tựa như là bậc trưởng bối, là phụ thân, là thầy, được hưởng vinh dự cao quý, cần phải truyền thụ đạo đức, hướng nghiệp, khuyến thiện. Ngươi thu học phí của người ta nhưng lại dẫn con cái họ đi sai đường, theo lý sẽ phải chịu khiển trách nghiêm khắc nhất. Nếu có tài lộc về quan chức thì sẽ cắt giảm quan lộc. Không có quan lộc thì sẽ cắt giảm tài lộc về lương thực, từng chút một đều được suy tính rất phân minh. Con người thế gian thường thấy những học sỹ kiến thức uyên bác hoặc các đại nho gia có cuộc sống nghèo khó, qua đời khi còn trẻ, liền oán trách Thiên đạo bất công. Nhưng đâu biết rằng những người này đều tự mình sai lạc cả một đời nay mới rơi vào cảnh này.”
Từ hai câu chuyện trên có thể thấy rằng, nơi sâu thẳm trong nội tâm mỗi người, dù chỉ là một niệm bất chính rất nhỏ thì Thần linh cũng đều thấy rất rõ ràng. Giống như câu cổ ngữ nói rằng: “Trên đầu ba tấc có thần linh.” Xem những câu chuyện nhân quả xưa, so với những chuyện xảy ra thời hiện đại, thậm chí là những chuyện quanh mình, chúng ta đều sẽ phát hiện ra rằng quy luật nhân quả báo ứng tồn tại một cách khách quan, dù cho bạn có tin hay không, nó sẽ khởi tác dụng đối với bạn. Do vậy, nghiêm túc đối đãi với quy luật nhân quả, thuận theo Thiên đạo hành thiện nhiều hơn mới là điều quan trọng nhất khi làm người, mới gặp nhiều may mắn và có tương lai tốt đẹp.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/3/316977.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/24/153364.html
Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

New Practitioner Marvels at the Power of Falun Dafa

November 26, 2015 | By a Falun Dafa practitioner in China
(Minghui.org) I read about Falun Dafa in the pamphlets left on my doorstep and Zhuan Falun, the main book of the teachings, several years ago. I didn't practice right away because I was held back by the idea of atheism that I grew up with.
What happened to my husband last year, however, turned me into a true believer.
When my husband was diagnosed with cancer of the esophagus in March 2014, the cancerous cells had already spread to his stomach. He had the tumor surgically removed.
Our relatives and friends who practice Falun Dafa urged my husband and me to give the practice a try because of its healing powers. I began to read Zhuan Falun and do the exercises. My husband also started to recite, “Falun Dafa is good, Truthfulness-Compassion-Forbearance is good.”
A few months later I talked to a neighbor and learned that her father also had cancer. He had been operated on in the same hospital my husband was in, and the doctor told them that his cancer hadn't spread.
I ran into her this past February and asked her how her father was. She told me that he had died about 10 days before.
I was stunned, because my husband's follow-up exam showed that he was completely healthy. I was overwhelmed by the miraculous healing power of Falun Dafa. While I was grateful for the practice, I blamed myself for not telling my neighbor about it. I thought that, if I had, perhaps her father would still be alive.
Chinese version available

I Wouldn't Be Here Today Without Dafa

November 26, 2015 | By Jinglian, a Falun Dafa practitioner in China
(Minghui.org) I developed many health problems through exposure to hazardous materials for almost 10 years at my electroplating job. When I started practicing Falun Dafa in 1996 the toxins in my body were cleaned out. I have been perfectly healthy for the last 18 years. Falun Dafa also taught me how to be a good person. I feel like I was reborn, with a brand new life.
My whole body used to suffer from the poisoning. I couldn't eat anything with oil in it. I suffered diarrhea and stomach pain so frequently that I had to eat rice congee for almost every meal. I had high blood pressure, heart disease, uterine disease, a skin disorder and chronic throat problems. I passed out often.
No medicine could help me. The only way to control my symptoms was with globulin injections. I quit my job but my health still worsened. My face looked dark and spotty. My black hair turned completely gray in my forties. I had been mistaken as my husband's mother. Every day was a struggle for me. I lost hope.
June 13, 1996 was the turning point in my life. One of my husband's friends told me about a qigong exercise lecture series, and suggested I try it. I had been deeply influenced by atheism, and disbelieved him as soon as he mentioned Buddha. But he said many retired party officials were going to the video playback of this lecture series, including many people I knew. I decided to try it out of curiosity.
It happened to be the second lecture of the series by the founder of Falun Gong, Master Li Hongzhi. After watching the recording I thought it was great! It wasn't superstition! As soon as the second lecture finished playing, I asked my husband's friend to buy a Falun Gong book for me. He delivered a book to me the next morning. I finished reading it the same day. I felt it was exactly what I had been looking for. I started going to a group exercise site in the mornings to learn Falun Gong.
Only three or four days after I started doing the exercises my body felt light. I used to be exhausted climbing the stairs. Now I felt I almost flew up stairs. My skin hasn't broken out since. I no longer needed any medicine or injections. All of my diseases gradually disappeared as I continued to study the book and do the exercises. It is truly the best science in the world!
Though I'm 64 years old now, I feel as energetic as I was in my twenties. I can carry a big bag of rice to the fourth floor with ease. When my former colleagues saw me, they said I looked much better than 30 years ago. About one-third of my gray hair has turned dark. It's something modern science can't accomplish!
I wouldn't be here today without Dafa. Thank you, Master, for giving me a new life and teaching me to follow Truthfulness-Compassion-Forbearance! Falun Dafa is great!
Chinese version available

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Unforgettable Memories of Attending Master Li's Lectures in China

November 17, 2015 | By a Falun Dafa practitioner in Changchun City, China
(Minghui.org) I am 79 years old, and of Korean descent. I feel very fortunate to have had the opportunity to attend many of Master Li's lectures in China.
I began practicing Falun Dafa back in 1993, when I was almost 60 years old. When my husband passed away that same year, I decided to start exercising to improve my health. I did not want to be a financial burden to my son.
One day I took a stroll to Children's Park. It was a little after 5:00 a.m., so I was surprised to see a group of people standing there with their arms outstretched and eyes closed. A few yards away, I saw a banner with a round symbol hanging from a tree.
I thought, “This practice looks like it would suit me just fine.” So I followed along with the group and raised my arms. I suddenly noticed that the round symbol on the banner had started to revolve! A practitioner later confirmed that the symbol was a Falun, and that the practice was called Falun Gong.
I later bought the book, China Falun Gong, and realized that Falun Gong was a very, very good practice. When I heard that Master Li was going to hold a series of lectures at Songliao Auditorium, I decided to attend. Upon arriving, I saw several people peeking in through the front entrance of the lecture hall. Being curious, I too peeked in.
I became so absorbed in what I was doing that I failed to notice that everyone around me had left. When Master's lecture had concluded, someone opened the door and let me in.
I saw many people waiting in line for Master Li to sign their notebooks. I took out a small pad from my pocket and patiently waited my turn. He was very kind and accommodating to everyone.
When I learned that Master would be lecturing next in Anhui City, I, along with ten others, traveled there by train. Master held lectures there from November 21 to December 1, 1993.
Master Li cleansed the bodies of everyone in attendance. I saw a severely hunched-back man walk on stage and stand before Master Li. After Master moved his hand over the man's back area, the man walked down the steps in an upright position. Everyone present witnessed this miracle and gave a warm round of applause.
Master Li once asked all the attendees to put their hands in front of their bodies with their palms facing upward. He then let everyone experience the spinning of Falun. Some new students saw Falun spinning on their palms, while some felt their hands getting warm or cold. I learned later that all those who felt their hands getting cold had illnesses.
One attendee said that he was experiencing spirit possession. Master made a grabbing gesture and removed it for him. The person was happy, and sincerely appreciated Master's kindness.
Master Li also asked everyone present to focus on one part of their bodies that had illness, and then had everyone stomp their feet in unison. Instantly, everyone's illnesses disappeared. Master used various ways to cleanse our bodies. I felt Master Li's boundless compassion.
I attended Master Li's lectures in Jinzhou City in April 1994. When I found out that there was another lecture series scheduled for April 29 in Changchun, I, along with a group of practitioners, went there to help organize the event.
We all gathered at the Changchun train station and held signboards, directing attendees from out of town to come over and talk with us. We did our best to provide everyone with transportation to and from the lecture hall, as well as room and board.
It was a particularly windy day, and dust and debris was flying everywhere. To our surprise, Master Li called out to us, “You are working hard! Have you had a meal yet? Are you facing any difficulties? The weather is not good, so please be careful!” We were all touched by his warm greeting.
More than 3,000 people attended the lecture, held at Jilin University's Mingfanggong Auditorium. I witnessed many miraculous things, most of which have already been written about by others.
Master Li gave a lecture in Jinan City in late June. The following are several experiences that I vividly recall.
Several thousand people filled the Huangting Gymnasium. It was very hot and muggy inside, so many people used little hand fans to cool themselves off.
Master Li stopped lecturing and said, “Everyone, please stop fanning yourselves. As soon as you do, you will feel a cold breeze.” Everyone immediately put away their fans. “Have you felt the cold breeze yet?” Master asked. “Yes!” everyone answered in unison. We were very excited, and gave Master a round of applause.
At the end of the last lecture, Master told us, “All those who are planning to attend my Dalian lecture, please travel by bus or train, not by plane. Remember to cancel your plane tickets.” Later, Master Li stood at the exit door and told a driver to take everyone going to Dalian to the local train station.
Seven of us had previously booked plane tickets to Dalian. When we heard about Master Li's warning, we canceled our flights and traveled to Dalian by bus. We later learned that the flight met with very heavy rain.
I witnessed many miracles during Master's second lecture in Dalian, on July 1, 1994.
The coordinator of the Dalian exercise site told me that two French people had gone to Dalian to ask Master Li to heal their bedridden child in France. Due to a strange disease, the child could neither move or talk. After the father and son described the child's symptoms, Master Li drew a human figure in the air and announced, “The child is fine now.”
There were no phone booths nearby, so the father and son returned to their hotel that afternoon and immediately called home. The child's mother answered the phone and excitedly said, “This morning, I saw a flash of golden light shining on our son. Several seconds later, he opened his eyes and started to walk around the room!” The father and son were elated and very appreciative of Master's kindness.
I next attended Master Li's lecture in Harbin City on August 5-12. Many people in Yanbian City also started practicing Falun Gong. Some practitioners asked Master if he would go there to give a lecture. Master agreed to hold a lecture series in Yanbian on August 20-27, 1994. I went there to help organize the event.
Over half of the population of Yanbian were of Korean descent. The practitioners there dressed up in colorful Korean ethnic costumes, and solemnly welcomed Master. They later took group photos with Master.
During a brief ceremony, Master Li donated 7,000 yuan (US $157) to the Yanji Red Cross. The funds came from the lecture admission fees. Master Li later took a taxi to the Yanji train station. When others offered to pay for the cab, Master said, “I will pay the cab fee myself.”
After Falun Gong's main book, Zhuan Falun was published in 1995, Master Li went abroad to lecture.
Master returned to Changchun on July 26, 1998, and gave a lecture at the Shangri-La Hotel, solely for assistants. When I arrived at the conference hall, I sat in an isle seat. Master entered the hall via a door that was near my seat. Everyone stood up and applauded.
As Master passed by my seat, I greeted him. He smiled and shook my hand. I was very happy and excited. It was Master Li's last lecture in China before the persecution began in 1999.
The next day, Master Li had lunch with over a dozen practitioners. I was seated to the right of Master. He smiled and said, “Don't you eat meat?” while serving me a piece from a dish. As I ate it, he smiled. I understood that I needed to stop being strongly opposed to eating meat, while cultivating in everyday society.
I had followed Master for many years, and had never seen him leave even a morsel of food on his plate after eating. We were all touched by this, and decided to do the same.
It's been 16 years since I last saw Master in person. I am now in my late seventies. Of course, I have forgotten many details of Master's lectures, but certainly not the essence.
It was just like Master said in Zhuan Falun,
“I think that those who can listen to my lectures in person, I would say, honestly... you will realize in the future that this period of time is extremely precious. Of course, we believe in predestined relationship. Everyone sits here all because of a predestined relationship.”
Chinese version available

Dalian Practitioner Recounts Precious Days Spent With Master (Part 1)

November 20, 2015 | By a Falun Dafa practitioner from Dalian, Liaoning Province
(Minghui.org) A Dalian resident was fortunate enough to be the chauffeur for Master Li Hongzhi when He came to her city in 1994 to give the nine-day seminar of Falun Dafa for the first time. As she and other Falun Dafa practitioners accompanied Master to different places, she experienced many unforgettable moments. Below she recounts the precious days she spent with Master.

1. Master Li's First Class In Dalian

March 27, 1994 was the most important and precious day of my life. It was the day Master Li Hongzhi came to Dalian for the first time to teach Falun Dafa (also known as Falun Gong).
The class was held in the lecture hall of Dalian University of Foreign Languages. Since I arrived very early and the door was not yet open, I bought a copy of Falun Gong from a nearby book stand. I sat on the stairs by the door and began to read. Immediately, I thought, Wow, what a book! It's full of profound principles I'd never heard of before! I became totally immersed in the book for the next hour, until someone told me it was time to enter the hall.
A female qigong master who was quite well-known in Dalian came to me and said, "I'm not coming here to learn Falun Gong, but rather just to have a look. For every qigong master who comes to Dalian, I check if the master is real or fake. If he is fake, I normally write notes to embarrass him."
Master Li entered the stage. He was young and tall, and looked to be very kind and respectful, with a loud voice. As I listened to Master speak, I felt intense emotion, and tears rolled down my face. I held a handkerchief to my face, feeling embarrassed. What had happened to me? I had never cried in public before!
At one point, I glanced at the female qigong master who had spoken to me before the lecture and saw her sitting up straight and giving Master Li her full attention. During the break, she came over to talk to me again.
"If you want to learn qigong, do not learn anything besides Falun Gong!" she remarked excitedly. "Teacher Li's Gong is so powerful! He radiates so much light, it's like lasers shooting everywhere!" She stopped calling Master by his name directly and started to use the word "Teacher."
Later, she wanted to meet Master and asked me to introduce her. Why did she ask me to introduce her, even though I was a new practitioner too? Here is a small anecdote:
After the first day of the class, I could not stop crying, and I wanted badly to be in Master's presence. I drove around the city until midnight to look for the hotel where Master stayed, but I failed to find it. During class on the second day, my tears kept coming down, and I once again had an urge to be near Master. During the break, when I saw Master enter a side room, I followed without hesitation.
As I entered, I heard Master say, "I am not riding in your car; the driver is not good."
"Teacher, please take my car!" I blurted out.
Master looked at me and said, "Her car is all right. I can take hers."
Professor Li from the qigong association looked unhappy that I had interrupted their conversation, but since we knew each other, he did not criticize me. "All the drivers in Dalian would love to drive for a big qigong master. I had four cars prepared. But you... " He paused, looked at me, and continued, "We'll use your car then."
Thus, I had a heaven-sent opportunity to be close to Master!
One day, a few of the class organizers and I accompanied Master to Xinghai Park. The female qigong master followed us to the park in a taxi. In the park, she kept boasting about some of her past experiences. Master told us, "These people just can't let go of their things, so they're hard to save.”
Sitting on a rock by the seaside, Master picked up a twig and wrote on the ground,
"Supernatural skills are but petty means,The Great Fa must be the basis of everything."("Seeking the Righteous Fa," Hong Yin)
Master then spoke to us about the Fa. That day, I noticed that the surface of the ocean looked very strange: the waves were rolling in the area close to us, but the surface was very calm farther in the distance. Master told us, "Today I am not only teaching the Fa to you. Many beings from the heavens and the ocean are here to listen as well." At the time, I had attended only a few lectures of Master's, so I did not fully understand what he had said. But since I believe every word from Master is true, I listened!
Some time later, the female qigong master invited me to her home and showed me a painting. It showed a golden dragon coming out from the ocean and a dragon fairy holding a dragon's beard.
"This was exactly what I witnessed at the seaside that day," she told me. "I asked a famous painter in Dalian to come to my home. I described the scene, and he painted it. I saw the dragon coming out of the water, but I still wonder whether it was brought forth by Teacher Li or myself."
I immediately responded, "How could you think that the dragon came because of you? Teacher said that beings from the heavens and the ocean were there listening to him!"
Regardless of what she said, that painting indeed depicted the scene from the seaside that day.
On the fourth day of the class, Master came to my home. A dozen other practitioners followed. Together, we watched Master's exercise-teaching video. In the video, Master was dressed in yellow and sat on the grass. "Look, where was I sitting?" asked Master. Some practitioners saw the truth and shouted, "On the lotus!"
Everyone saw the lotus except for me. In my heart, I blamed my bad eyesight. "Can you see?" Master asked me. Seeing that I couldn't, he continued, "I will make the lotus move so that you can see."
I saw it then! Master was sitting on a lotus flower with many layers, with its petals gently moving. It truly felt like a miracle.
Master picked up a tomato from a nearby plate. He covered it with both hands and said, "Someone can eat it."
"No, don't eat it!" I responded hurriedly. "Let's leave it here so we can look at it."
I put the tomato on top of the TV. For comparison, I put another tomato next to it. Someone exclaimed, "Look! The tomato is shining! There is a small Buddha inside!" I saw a ray of emerald-green light radiating from the top of the tomato to the ceiling. There was indeed a small Buddha sitting in the light. Not only was the tomato shining, but the TV and the wall were also emitting emerald-green lights. We were all in awe. That evening, I could still see the TV and the entire wall glowing emerald-green. The tomato continued to shine, giving off strong light. Later, when the comparison tomato became too soft, I changed it for a fresh one. On the 17th day, after changing the comparison tomato four times, the tomato Master had touched was still completely fresh. I became afraid that the tomato would go bad one day, so I let my child eat it. (Clearly, my enlightenment quality was poor.)
On that day, Master told us that the universe has been deviating from its standard of Truthfulness-Compassion-Forbearance and faced grave danger. He also said that the earth would face serious problems as a consequence, and that it was undetermined whether Dalian would remain. We all asked Master to preserve Dalian. Master responded, "If we keep Dalian, its water problem must first be solved."
At the time, there had been a severe drought in Dalian for many years. The water supply was often cut off. Yet, since the day when Master said that the water problem had to be solved, twenty years have passed and Dalian has not suffered any more water shortages.
On the sixth day of the class, Professor Li invited Master for a tour of the city. He carried two cameras with four rolls of film. A group of people went together. Along the tour, I noticed that Master did not want to take pictures with those people, which included some qigong masters. I thought that since Master did not want to take photos with them, the photos wouldn't come out. Eventually, Master called us four practitioners together and took two photos with us.
After the film was developed, Professor Li showed me a roll of unusable film. "It is really strange," he told me, "that when I went to develop the film, I found that the film from one of the cameras was missing." I suggested that maybe his family members had taken the film out. "That's impossible, since the cameras were with me all the time," he replied. "I developed the other rolls. But look, they were all ruined. Only these two photos came out right." Those two good photos were the two Master had taken with us four practitioners. Professor Li said excitedly, "Now I know! Teacher Li really is a Buddha!"
After I took the two photos home, a closer look revealed to me that there were two dragons present in one of the photos. In the other photo, there was a sword on top. I mentioned this to Master when I delivered the photos to him. I asked him whether I saw the dragons and the sword correctly. Master responded, "Do you know of the two seas in Dalian? The two dragon kings have been helping to guard the Fa since I arrived in the city. That sword is my cosmic sword, which is extremely powerful."
Several years later, in one of my dreams, Master lent the sword to me to battle with demons. It was indeed incredibly powerful. When I waved it a few times, tens of thousands of demons instantaneously disintegrated into nothingness.
One day, Ms. Sun, her husband, and I visited Master. Ms. Sun told Master that she had been suffering from heart disease for many years. She was in the hospital often and had been in critical condition four times. During particularly bad times, she couldn't even lie down and had to hold a pillow in a sitting position in order to sleep. Master put his left hand under the table. He lifted the table with his left hand while rotating his right hand. Master then put both hands together and walked outside. I told Ms. Sun that Master had purified her body.
Master returned after a short while. "Don't worry, you are fine now," Master said, smiling to Ms. Sun. "You have no more illness, and may now concentrate on your cultivation." Ms. Sun has since been cultivating for two decades. She has never skipped studying the Fa or doing the exercises. Of course, her heart disease never returned.
In April, I accompanied Master to a development district. During lunch, Master asked me, "You wear glasses. Are you nearsighted?" I told him that I was. "Look at that painting. Can you see it clearly?" Master asked, pointing to a painting on the wall. I said that I couldn't. Master then massaged my back from the top down three times and asked, "How about now?" I said, "It's better than before, but I still can't see it very clearly."
Master then told me that I wouldn't need glasses anymore. I told him that it was uncomfortable to be without glasses, since I had grown used to them – plus, people around me would think that I looked strange if I suddenly stopped wearing them. Master suggested that I wear a pair of glasses with flat lenses. After the conversation, I noticed that Professor Li was glaring at me with disapproval. I suddenly understood: Master told me something, yet I was refusing to accept it. My enlightenment quality was so poor! I immediately changed my way of thinking and told Master, "I can see the painting now."
Later, during a trip to Japan, I bought a beautiful pair of glasses with flat lenses. However, my eyesight was not good, with or without glasses. This went on for a year until one day, when I accidentally sat on the glasses and they snapped in half. I understood that Master was hinting to me that I should not wear glasses anymore. Exactly at that time, I was reading a question and answer section in one of Master's lectures: a practitioner had asked about wearing glasses, and Master had said that wearing glasses was a result of karma.
I saw my low enlightenment quality and immediately threw the glasses into the trash. Later that day, I went to the train station to meet someone. As I was looking around, I found that I could see everything very clearly. Excited, I looked and looked. I forgot that I was supposed to be meeting someone until that person tapped on my shoulder.
One day, I accompanied Master to his hotel room. A hotel attendant unlocked the room door. As soon as we entered the room, the TV turned on by itself. The attendant was very surprised. I looked at Master, who smiled and said, "This always happens when I enter a room."
On the first day of the class, a paralyzed woman was being carried in by her husband. The practitioner who was guarding the gate stopped them, telling them that Master was here to teach the Fa, not to treat illnesses. Precisely at that moment, Master passed by the gate and told the practitioner, "You can let them in."
Before the class started, Master treated the woman. She was able to move right away! At the end of the last class, she walked onto the stage, knelt down and kowtowed to Master, thanking him for saving her. It was emotional for all of us who witnessed this scene.
A month later, a few practitioners and I visited her home. In the past, we had witnessed cases of patients seemingly healed by other qigong masters, only to see the symptoms return after a few days. We wanted to see how she was doing. She lived on the fifth floor of her building. A neighbor told us that she was not home but was doing very well. According to the neighbor, she was able to climb the stairs every day and had gone to the local park to do exercises. We did not wait for her to return. We did not need to see her with our own eyes. Master's power is so extraordinary that other qigong masters cannot compare.
As the end of the class neared, Master encouraged us to write down our feelings and experiences about the class. I wrote and wrote, tears rolling down my cheeks. I kept having to rewrite it, but even the final version I handed in still had a few teardrops on it.
I wrote, "For decades, I did not know what I was seeking. Was it fame? After I became a low-level manager, I realized that fame was not what I wanted. Was it money? After I got some money, I realized that money was not what I wanted either. I was not sure what I wanted, which made me restless. After attending this nine-day Falun Dafa class, I have found what I had been seeking. Master has changed my worldview and my outlook on life."
These words came from the bottom of my heart. After the class in Dalian ended, we sent Master to his next destination, Jinzhou. The miracles that occurred during the Jinzhou trip due to Master was another real eye-opener for me.
(To be continued)
Chinese version available

Dalian Practitioner Recounts Precious Days Spent With Master (Part 2)

November 21, 2015 | By a Falun Gong practitioner from Dalian, Liaoning Province
(Minghui.org) Continued from part 1.

2. Trip With Master to Jinzhou City

Dispersing Rain Clouds

It began to drizzle as we reached the road to Jinzhou. I told Master that it was raining and Master asked, “Isn’t it good to rain in the Spring?” I told him that rain is good, but it is difficult to drive in the rain. Master smiled and said, “April is the rainy season, so let’s keep the rain behind us then.”
After our little discussion, I noticed that the clouds were even heavier and it seemed that the sky and earth were covered by a dark and thick blanket. At that moment, Master began to turn his hands, and I knew that he was turning the Law Wheel.
Soon the black blanket was torn apart, and large patches of dark clouds began to disperse. Then in the blink of an eye, the rain stopped. I could see the blue sky in front of us, even though the clouds behind us were still dark and gloomy. It was amazing.
The driver, who could see things in other dimensions, asked Master who were those deities that occasionally appeared on the road sides. Master told us that those were lords from different regions. There were many of them because they were the lowest level divine beings. A big mountain normally has a big lord while a small mountain has a smaller lord, and each is in charge of its area. They appeared that day to greet Master. Master then said that two dragons had been escorting us all the way from Dalian City.
We stopped at a small diner for breakfast. It began to rain again, but Master stood by the side of the window and spun the Law Wheel again. The rain stopped in less than ten seconds.

Master Knows the Directions

When the driver left to ask for directions to our destination, I saw Master drawing a map in the air, and then he said, “Go straight ahead, turn right, then it should be a few hundred feet down that road.”
The driver came back and told us that we needed to simply go straight ahead. Hearing that, I began to doubt if Master was right. When we arrived at a crossroad, Master told the driver to turn right. A few hundred feet later, we found the Jinzhou Qigong Association building at the end of the road.

Getting in Touch Through Extraordinary Means

I asked Master if I should call the practitioner who was already there before us to tell her of our arrival, but Master just ignored me. Then I saw the practitioner running toward our car. She told Master, “I saw you leaving Dalian, but stopped at around 10 a.m.” I told her that we stopped for breakfast at 10 a.m.
“Right. Then, I saw you were close, so I told the other practitioners that Master is here. You were just pulling in when I came out,” she said.
I finally understood that Master had been in touch with this fellow practitioner via some extraordinary means. Amazed, I said, “No wonder Master ignored me. You’ve been in touch with Master all along.”

Dragons and Divine Beings

Master came to Jinzhou to give the nine-day lecture series. When there was no class, we went to Bijia Mountain, a famous tourist destination in Jinzhou City. Master and a veteran practitioner looked at the well near the main entrance for a long time. I joined them, but saw nothing. Master told the veteran practitioner to teach me how to see what is inside the well. Master told us, “The road leading to the well is a sleeping dragon. The well is his eye.”
After saying that, Master walked ahead of us. The veteran practitioner then told me, “Look, the baby dragon is wearing pink, and she is pulling on Master’s clothes and playing with Master now.”
She then told me to look around to see that many divine beings where standing by the ocean edge showing their respect to Master, but a big green Law Wheel blocked them from getting too close to Master.
I felt bad that my third eye was closed. I could only see that the ocean was very calm and clear. I felt that I was not a good student since I could not see anything.

Taking a Ferry Because the Road Was Destroyed

I thanked the veteran practitioner for teaching me and apologized for being unable to see anything. After I said that, I suddenly saw that the Bijia Mountain was illuminated and it was surrounded by a bright ring.
Master told me, “This road was originally made for people to cross the ocean. But now people can only cross the ocean by boat. Humans have destroyed the road.”
We had to take the ferry to get to the foot of the mountain. As we boarded the ferry, the calm ocean suddenly became uneven and big waves rocked the ferry.
The driver said, “Master, you stand in the middle and I’ll stand by the side because I can swim.” However, Master kept waving towards the water. The veteran practitioner told me that lots of them are out, which did not make much sense to me.
Confused, I looked at Master who said, “She means to say that many living beings have appeared to see me. They are waving their hands and dancing, which is why the waves are so big.”
The driver then told me that the ferry was not traveling on water. He saw that the water suddenly split in the middle. Big waves, as tall as walls, pushed sideways, and our boat was actually moving on the top of a road.

No Place Clean in Modern Society

When we arrived on the mountain peak, we went inside the temple. I saw many Buddha statues. The veteran practitioner told Master, “Just like pushing a wall, they were all pushed outside.”
I had no clue what she was talking about, and looked lost. To clarify, Master said, “Are you confused? She is saying that my Law Body has cleaned up this place. Wherever I go, my Law Body will clean up that place. In modern society, no place is clean.”

Dragon King Statue's Striking Resemblance

We saw a statue of the Dragon King.
“This statue looks like the real Dragon King. The artist must have had an extraordinary experience. A statue like this is rare in modern society,” said Master.
“Alas, humans always use human thoughts to understand Gods. So they put a red cloak on the Dragon King and believe it looks better. As a matter of fact, the Dragon King has its own outfit. Human clothes are dark because they are filled with various human attachments, which look dirty and ugly in gods eyes.”
When Master gave his lecture the next day, a drunkard suddenly pushed his way inside the conference room and yelled out.
Master explained to me what had happened later that night, “A monk attempted to interfere with my teaching. He must be out of his mind.” The veteran practitioner added, “Master waved his hand, and a clap of thunder drove him away.”
Two days before we returned to Dalian, I felt sad knowing that I would leave Master soon. Master told me to study the Fa well and cultivate diligently to reach consummation.
(To be continued)
Chinese version available

Dalian Practitioner Recounts Precious Days Spent With Master (Part 3)

November 22, 2015 | By a Falun Dafa practitioner from Dalian, Liaoning Province
(Minghui.org) Continued from part 2.

3. Attending the Lectures in Chengdu, Sichuan Province

After the lectures in Dalian were over, Teacher saw that we didn't want to part with him, and told us, “There will be a lecture series in Chengdu in June. Why don't you join me at Mount Emei.”
A few practitioners and I flew to Chengdu. Our taxi driver told us that there had been a pretty bad drought until a few days ago. It started raining the day Teacher arrived in Chengdu. We knew that Teacher had brought the city blessings.
It rained every day while we were there. We stay in the same hotel as Teacher. Each day we left with him to go to class, it was sure to stop raining. After we returned in the evening, it would start raining right away. It happened every time, so none of us bothered to bring our umbrellas when we left the hotel.
That Sunday, the local practitioners invited Teacher and us to tour a few scenic places. As we were climbing up Qingcheng Mountain, Teacher said, “I may look relaxed, but in fact I am shouldering tremendous karma for practitioners. I have to resolve numerous historical conflicts and debts of yours. It feels like three large mountains sitting on me. It is hard for me to take each step. But if I didn't shoulder the karma for practitioners, none of you would be able to practice.” I was in tears after learning what Teacher has to go through for us. I told myself I would do anything for Teacher to lessen his burden.
Everyone was covered in sweat while climbing up the mountain. Teacher bought us cucumbers and said, “Cucumbers are good for you. They quench thirst and curb hunger at the same time.” Everyone smiled.
There was a Taoist temple on Qingcheng Mountain. Teacher led us in and told us how modern people often mix the two practices of Buddhism and Taoism. As we were leaving, I heard a Taoist priest talking about us, saying, “They're not just anyone. This is an extraordinary group of people!” I told Teacher what I had heard. He looked at the priest and said, “He has a pretty good foundation.”
Mount Emei is one of the four famous mountains in Chinese Buddhism. When we got there, the rain stopped, and it was chilly and misty. We heard that it would get really cold at the top, so we asked Teacher whether we should rent a few coats just in case. He told us just to buy a few rain ponchos. I spent ten yuan for ten of them, and Teacher said that he didn't need one.
We took the cable car to get to Gold Summit. A practitioner told Teacher, “I see a dragon.” Teacher hinted at her to keep it down. I asked Teacher whether there were really dragons. He told me, “Yes, they are not only inside the cable car but also outside holding it.”
Other tourists were wearing heavy winter coats at the top. I wore only summer clothes with a thin raincoat. However, I didn't feel cold at all. I felt there was heat coming up from my feet. I couldn't see much through the mist, so I just closed my eyes. As I did, I saw a golden Buddha sitting there, meditating. The Buddha disappeared, and then I saw bright sparkles. I opened my eyes and saw in the sky in front of me enormous Buddhas, one next to another. Some of them looked like Bodhisattvas, and some looked like Sakyamuni. I couldn't recognize all of them.
I tried to stay calm and just look. They were stunningly bright, and I couldn't keep my eyes open. I turned my head to the right, and more Buddhas appeared. The same happened on my left. Normally, I couldn't see anything with my Third Eye unless Teacher wanted me to. What I saw that day was a gift from Teacher.
As we shared our thoughts back at the hotel, Teacher came to see us. We stood up, and Teacher asked us to talk about what we saw that day. Jiang from Guizhou said that he saw many Buddhas, including Sakyamuni, Amitabha, Bodhisattva, Jesus, the Virgin Mary, Jehovah, the Eight Deities, and many others that he couldn't recognize. Teacher said that all the Big Buddhas were there today. I asked Teacher what the sparkles I saw were. He told me that I saw the explosion of the universe and the disintegration of the stars.
“Here, let me write a word for you!” said Teacher. He used his right index finger and traced a large “Buddha” character on the wall. I saw green light coming from his finger tip and asked whether the word would stay there forever. He nodded, “Yes, whoever stays in this room will be blessed.”
Half an hour later, a practitioner came to our room. She exclaimed the minute she walked in, “Wow, Teacher wrote a word here.” We asked her what the word was and where it was written. She got it all right. We were quite surprised.
I remember a story this practitioner once told me. One summer day in Beijing, she was sitting outside by the door. The weather was so hot that she thought, “How nice would it be if there was a cold watermelon to relieve Teacher from the heat.” As she thought this, a practitioner came over with a watermelon. She then thought, “It would be nice to have something more.” Shortly, another practitioner brought other kinds of fruits. She was excited to have all of her wishes come true. As she stood up, Teacher came to the door, and told her with a straight face, “That's enough. How much more do you want?” She knew that she shouldn't have those thoughts.
We then headed to Leshan and saw the Giant Buddha statue. The statue looked old and had cracks in some places. A practitioner told Teacher, “He said his third toe hurts, and his back is damp.” The practitioner and I went to find out what happened. The third toe of the statue was cracked, and there was a person standing on it having his picture taken. We climbed up and found that there was a creek that formed after the rain, and the creek dripped water on the back of the statue. No wonder he complained that it was damp and uncomfortable. It occurred to me that the statue was, in fact, a body of the Buddha. The stories of people who received karmic retribution soon after they smashed Buddha statues during the Cultural Revolution must be true.
Xu told Teacher that the Giant Buddha looked like a 15-year-old girl. She gave Teacher a gesture of respect and said, “Here is Buddha Tathagata.” Teacher said that the Leshan giant Buddha could only see up to the level of Tathagata.
When it was time to go, Teacher shouted, “Those from Falun Paradise, let's go!” I felt so happy, as this was the first time I heard Teacher say that we practitioners are from Falun Paradise.
After we got back, I realized that I hadn't put film in my camera. Hence, all the pictures I thought I took from the trip with Teacher were nonexistent. I knew that I had attachments of zealotry and showing off, of being able to take photos with Teacher. Or perhaps some things from the trip were meant to be kept secret.
(To be continued)
Chinese version available

Dalian Practitioner Recounts Precious Days Spent With Master (Part 4)

November 23, 2015 | By a Falun Dafa practitioner from Dalian, Liaoning Province
(Minghui.org) Continued from Part 3.

4. Master Held a Second Seminar in Dalian

Master had taught a seminar in Dalian not so long ago. Falun Dafa practitioners from that area were so lucky because Master agreed to hold a second Fa-teaching seminar in Dalian. Master had originally planned to go to another city, however, due to organizational issues, the seminar was canceled.
I just happened to be around when Master was making new plans and requested that he come to Dalian again.
Two hundred people from outside the area and 500 locals attended the first Dalian seminar. I knew that many more people would attend this second seminar. Master agreed and decided for July 1 to be the first day of the seminar. Master's heart is all in saving sentient beings.

Ticket Price Discussion

I overheard a conversation between Master and a staff member, also a practitioner, over the pricing for the seminar.
From what I heard, it only cost 50 yuan to attend the first seminar. After paying a percentage to the China Qigong Science Research Society, there was little left – not even enough to cover expenses. Moreover, Master suggested to give a 50% discount to all returning students. The staff member was concerned – how were they going to make enough money to cover the expenses?
Master looked very stern and said, “How could you even say that? Do you know what I am doing here? I am here to teach the Fa. Nothing is more important than the Fa. Don't even think about raising the price. Not all of the students are rich. We will charge the same amount, 50 yuan. Returning students get half off, 25 yuan. As for the percentage we pay to the Qigong Research Society, we can negotiate with them again.”
I wanted to cry after hearing this. Other qigong masters made money off their practices – they charged a few hundred yuan for just a two-day class. Wherever they went, they bought expensive meals, stayed in five-star hotels, and are chauffeured around town like some kind of big shot.
Our Master, on the contrary, rarely traveled by air in order to save money. He ate a cup of noodles and stayed in small motels. The staff practitioners helped carry heavy bags of books and seminar materials and followed Master from city to city.
Master only charged 50 yuan for a nine-day seminar and half price for all returning students. Where in the world can you find someone as compassionate as Master? Thank you for all your hard work, Master.

3,000 Tickets Sold

The seminar was held in the assembly hall of the Dalian Locomotive Plant and the 2,700 seats quickly sold out. Due to the overwhelming response, we sold another 300 standing-room-only tickets and had a class of 3,000 people.
The Dalian Locomotive Plant was the biggest enterprise in the city. Many of the employees and officials were practitioners. The assembly hall was often used to hold experience sharing conferences. In turn, Dafa brought blessings to the Locomotive Plant – it was the most profitable business in the entire city.

Lieutenant General Buys Tickets

Before the seminar started, I received a phone call from a lieutenant general who also wanted to buy tickets to the seminar. He came to my house after we spoke briefly on the phone.
He told me that a retired general from Beijing asked him to get the tickets. The general and his family had attended one of Master's seminars and began to practice Dafa. Since then, he had noticed dramatic improvements in his entire family's health. He told him that this was a wonderful practice and his family wanted to attend the seminar again in Dalian. The lieutenant general also purchased a few tickets for himself and said that he wanted to give this cultivation practice a try.
When I called him a year later and told him that I could introduce him to Master, he was very excited and came right away. In Master's presence, he sat straight and upright, used military courtesies, and saluted Master before he left. I asked him while walking out, “You have had quite a career in the military, fought and won many battles. Now, you hold the high position of a military political commissar. Do you really believe in the Buddha Fa? Do you believe in Master Li?”
He replied, “I do. Teacher Li has such enormous mighty virtue – so great that no matter who he or she is, they need to be courteous, respectful and show deference to Teacher.” I was very impressed by his answer. Indeed, Master's mighty virtue tops any mundane achievement.

Interference Resolved

Master came to Dalian right after the Zhengzhou Seminar ended. A lot of practitioners had heard about what happened in Zhengzhou and Master also mentioned it in his lectures. When Master told us about it, he included a few more details.
Master told us that a huge dinosaur-looking monster interrupted the seminar. The weather became blustery instantly and it hailed egg-sized ice chunks. The roof of the hall was damaged and the power was cut off. Master had to stop the seminar. The storm was reported in a local newspaper.
Because the monster interrupted the Fa teaching, Master had no choice but to deal with it. Though fierce, the monster was a piece of cake for Master. Master used big hand signs and shrunk it to a tiny thing, then grabbed it with his hands and put it in a plastic water bottle. After dissolving it, Master threw the bottle in the trash.
Many demons tried to interfere after Master started teaching the Fa to the public, but they only brought destruction upon themselves.

Disruption of Flight Plans Resolved

Master originally planned to fly from Jinan to Dalian. However, because of the evil's interference, the weather changed and it stormed suddenly. Therefore, Master's flight was delayed.
Whether Master was going to arrive in time for the seminar was unknown. We received many phone calls asking whether the seminar would be held according to plan. Amidst all the chaos and uncertainty, I received a phone call that Master and the staff would take a boat from Jinan.
After learning such news, more than 100 students went to the pier, without being asked, to welcome Master. They held up a banner that said, “Welcome Master Li Hongzhi to Dalian.” Cameras were set up and lenses pointed at the dock and everybody was waiting for Master's arrival.
Some of us went up to the dock and the others lined up outside and waited patiently. A boat named “New Century” slowly approached the pier and docked. Was it a coincidence? Master was indeed opening up a new era.
Master stood near the exit of the boat. Seeing that so many people were waiting and welcoming Master, the passengers gave way and Master moved up to the very front. Many were curious, “Who are all these people here to see?”
The students were so excited and applauded enthusiastically. Master also smiled and waved at everyone. We walked with Master and met the waiting practitioners outside the dock.
Master asked me, “Did you arrange this?” “No, I didn't. There was no arrangement. The students heard the news and came on their own,” I answered with a big grin.
Master strictly forbids anyone from paying for a luxury hotel. We booked rooms in the Wuhan Hotel, a small business grade hotel.
Before the seminar started, a staff practitioner gave me badges to give out to the students. She told me 200 were made by Master and handed me a few. I took one and gave the rest to others. I have kept this precious badge as a keepsake – it has Master's original seal on it.
Chinese version available

Dalian Practitioner Recounts Precious Days Spent With Master (Part 5)

November 24, 2015 | By a Falun Dafa practitioner from Dalian, Liaoning Province
(Minghui.org) Continued from part 4.
A practitioner from Beijing called Master and told him about some people from France coming to meet him. Master said, "I know that they came for a child's illness. You can tell them to find someone else."
Later, another call came in that they were on their way here and had to meet Master. Master said, "Since they are coming, I will meet them if they are predestined."
I met the group, two French and two Chinese, and brought them to Master's hotel room. The room was very simple and they all had to sit on the bed.
Master asked, "Let's see what the problem is."
The translator began to introduce them. The two French gentlemen were a father and a son and owned a big company.
The father came straight to the point. "We are Jewish,” he said. “We know that human beings nowadays are in a serious situation, facing the disaster of havoc. Our God told us that only one Chinese can save human beings, save the French, and save Jews. We studied and searched for a long time and found out that the person is You—China's Qigong Master Li Hongzhi. So we came to meet you."
"Our God invites you to come to France and to save Europe," he said. "We will arrange everything and cover all your costs." His pleading tone and expression touched us.
"Do you know what you are doing? It is a deed of boundless mighty virtue," Master said kindly. "Is there anything else?"
The young man said that his son was seven years old and mentally handicapped. The child could not speak nor move freely, and drooled. The young man had traveled everywhere looking for a cure for his son, but to no avail. He asked Master to cure him.
"Let me see his picture," Master said.
"We did not bring a picture with us, but we have a videotape."
I went to the front desk to ask to borrow a video player, but the hotel was not a high-end one and it did not have any.
Master said, "It is all right. You can just picture him in your mind."
After a short while, Master said, "Now picture him more clearly."
Master began to draw a human shape on the bed and stared at it for a short while. Then one of his hands pulled away from the head shape back and forth as if he was taking the illness threads out of the head.
After a few of these movements, he clasped his hands together. Then he lifted the cover of a tea cup and put what was inside his hand into the cup. He put the cover back on. Master patted the body shape on the bed three times from head to feet.
Master stopped and looked at the body shape, then said, "I think he should be all right now. There should be a response around this time over there. You can make a phone call to confirm."
I went to the front desk but the hotel did not have international long distance services. The French man said that they would call when they returned to their hotel since it was too early in France—about 4:00 AM.
Before they left, Master said, "Come here, I will give you an experience of Falun. Take out your hand." He drew circles in the air towards their hands. After ten minutes, Master asked, "Do you feel anything?"
The father said that the energy current entered his body from his hand. It was very strong and he felt warm. His son said his whole body shook. The energy was strong and his hand felt it the strongest. He could not put down his hand for fifteen minutes.
Three hours later, the translator called me at home. He spoke with a great deal of emotion. "They called their home in France. The young man's wife asked why they called so late. She said that around 4:00 AM their time, she woke up from a strong shaking. The room was very bright. She realized that her husband must be with the Chinese qigong master and he was sending over energy. She ran into the child's room and saw him sitting up in bed. He asked her with clear and accurate pronunciation, 'What happened to me, mom?' This had never happened before. She hugged the child and began to cry. She had been waiting for their phone call. When they called, she was crying over there and they were crying here. The two of us Chinese were crying with them. This is so touching. Master Li is magnificent. Magnificent."
I was crying too on this end of the call.
The translator said that the two Frenchmen wanted to meet Master this night, and then planned to fly back to France.
Tonight would be the first Fa lecture. It was held in the auditorium of the Dalian Locomotive Factory, which had a capacity of 2,700. This was the second time that Master taught the Fa in Dalian. So many people wanted to attend the classes that we had to sell some tickets as standing room only, so the audience was close to 3,000 people.
Before the class began, I updated Master on what had happened to the French child. I said that I wanted to tell everyone in the class about it since Master did it from thousands of miles away. One of the staff members with Master said that I should not talk about it since Master did not do things like curing illnesses. I said that this was not about curing illnesses, but about Master presenting his supernormal abilities from thousands of miles away.
I walked up to the podium and told the story to the class before the class began. I omitted the part of the Jewish god. The audience responded with loud applause. I looked at Master. His expression was really calm. I was truly convinced of Master's magnificence.
After the class, I arranged a restaurant for the French group to have dinner with Master. They told Master about their phone call to France. They were still very excited and full of gratitude to Master. During dinner, they finalized the schedule for Master to visit France. I took a few pictures during the dinner.
What the photos came out, I saw many vague images on the photos. "Many gods came to the dinner, including the Jewish god,” Master said to me. “Do you know who he is? He is Nostradamus whose prophecy from 400 years ago turned out to be 99 percent true. His purpose of coming to this world was to tell people about the catastrophes. People believe his last prophecy about the destruction of humanity. This catastrophe was indeed arranged. However, since I came to teach Dafa, it will not happen according to the arrangement. I will change it. That catastrophe will not occur, but bad people will be eliminated. Too many people will die and it will be horrible.”
Master told me such a big divine secret. I felt honored and shocked.
After the classes in Dalian, Master announced the establishment of the Dalian Assistance Center. He encouraged practitioners to study the Fa and do the exercises well, cultivate their xinxing, and reach consummation.

Lushun

Next I accompanied Master to Lushun on a warship. Facing the wind and overlooking the sea, Master talked to the navy practitioners on the deck. There were many practitioners in Dalian from the army, navy, and air force. They cultivated really well. Master said that he really liked these soldier practitioners. They did not have many attachments and their enlightenment qualities were good.
At the boundary of the Yellow and Bohai seas, Master was very happy. I guessed that many beings from the heavens and the seas had arrived. I could feel Master's happy mood though I could not see anything. Master stretched out his right hand, “Look at my hand.” The assistant of the Lushun center saw with her third eye that many Buddhas and beings were on Master's hand.
We watched the trip video after I came back. There were countless Falun of different sizes surrounding the warship. Many book images were in the sky, some open and some closed. What could they be? Of course, they were Dafa books. All the practitioners who watched the videos were shocked.
Master is really magnificent. We made up our mind to follow Master all the way.
(The end)
Chinese version available