Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 30-4-2016]
Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:
“Mọi người đã biết, trong vũ trụ còn có tồn tại sinh mệnh chính và phụ, có Phật có ma, có chính Thần có phụ Thần, giữa tương hỗ với nhau là có đối lại nhau, vì họ đều là sản vật tất nhiên của vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)
Sư phụ cũng nói với chúng ta rằng:
“Con người cũng như thế, con người có Phật tính và cũng đồng thời có tồn tại ma tính. Người ta làm các việc khi không có quy phạm và ước chế câu thúc của đạo đức thì là ma tính, còn tu Phật chính là trừ bỏ ma tính của chư vị, bồi bổ Phật tính của chư vị.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Sư phụ còn giảng:
“Kỳ thực trong tu luyện thì tình huống bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp đều là biểu hiện phản ánh một cách kịch liệt ở xã hội người thường trong khi vũ trụ trùng tổ và giữa các sinh mệnh chính-phụ” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)
Vào 8 giờ 10 phút tối chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016, tôi nhìn thấy trong thiên thể xuất hiện một đường ranh giới màu đen, như là chia đôi thiên thể. Từ cảnh tượng đó, tôi cũng đã minh bạch một tầng lý mà Sư phụ giảng: Trong vũ trụ tồn tại của hai chủng nhân tố chính phụ, khởi một tác dụng vô cùng then chốt. Khi phía mặt con người xuất lai thì phía mặt Thần liền thoái lui, nếu như phía mặt con người chiếm tỷ trọng rất lớn thì phía mặt Thần sẽ không khởi lên được.
Trong cuộc đại chiến chính tà, làm người tu luyện mà nói, phía con người và phía Thần chiếm tỷ lệ nhiều ít ra sao có biểu hiện rất trọng yếu. Nếu không nắm vững thì hai bên sẽ đảo ngược, thậm chí sẽ đi sang hướng phản diện, nhưng có người tu luyện môi trường tu luyện học Pháp xung quanh tốt thì có thể chống đỡ giúp họ một chút. Ví như khi một cái cây sắp đổ sang hướng Tây, nếu lấy một cái cột để chống, giữ cho thẳng lại, lại dùng đất vun đắp thêm vào, thì cái cây đó sẽ không bị đổ.
Đệ tử Đại Pháp khi rất chính sẽ không có vấn đề gì, nếu khi người tu luyện không chính thì sẽ bị rớt xuống rất nhanh.
Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi hiểu được một vấn đề, hoàn cảnh tu luyện của người tu luyện hiện nay rất trọng yếu. Tại sao vào lúc này Sư phụ vẫn muốn chúng ta cứu người cứu người cứu người, vẫn phải đề cao chỉnh thể, chỉnh thể cùng thăng hoa? Điều này phải xem tiêu chuẩn tâm tính của mỗi người tu luyện có dựa trên Pháp hay không. Chúng ta nhìn thấy một vài hình thế chính Pháp ở không gian khác so với hình thế hiện thực chênh lệch rất lớn, thấy rằng hiện nay rất nhiều người đều chỉ muốn làm công tác bề mặt, mà không muốn làm việc thực chất, lại càng không có ai muốn làm anh hùng vô danh, còn cho rằng tự mình tu được tốt, có người biểu hiện rất lãnh đạm. Kỳ thật làm việc một cách oanh oanh liệt liệt hoàn toàn không phải là tu luyện. Chân tu, thực tu mới là tu luyện.
Cảnh tượng hiển rõ có thứ bất hảo ở bên trong. Tại sao trong thiên thể lại xuất hiện một đường ranh giới màu đen, sự phân hóa này có ý nghĩa gì? Những thứ bất hảo bên trong người tu luyện vẫn còn chiếm tỷ trọng rất lớn, nếu khi đối ứng với mỗi cá nhân bên dưới, tư tưởng, mỗi thứ không ngay chính của mỗi người nó sẽ phân thể, những thứ phân tách xuống dưới đều là những thứ rất bất hảo, sẽ ảnh hưởng tới thế nhân. Sư phụ muốn chúng ta: “Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), nhưng đã đến tối hậu của tối hậu rồi, có người lại càng coi trọng bề mặt, đặc biệt là những người làm lãnh đạo, làm công tác điều phối, công tác phụ đạo, tỷ lệ tỷ trọng đó lại lớn hơn một chút. Đương nhiên còn có tình huống sau này phát sinh, những người như vậy thì tỷ trọng sẽ ít hơn một chút. Từ toàn bộ thiên thể đối ứng xuống dưới, có một nhóm người đang muốn khuấy đảo, nhưng không phải là đi theo hướng chính diện mà là theo hướng phản diện. Dòng chảy ngầm này đang nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ nhân quả về một sự tình đang phát triển nào đó. Người khác bước đi như thế nào, bạn cũng không thể bước đi giống họ, dường như có sự nhắc nhở này!
Bước đi cho tốt, cho ngay chính, bình ổn trên chặng đường cuối cùng là rất trọng yếu, bước đi không chính thì chính là đi theo hướng đường ranh giới màu đen. Những người bị bức hại đều là do bước đi không chính mà nên. Đường ranh giới này đã vô cùng vô cùng minh hiển. Còn một điểm, chính là không thể quá ỷ lại vào người khác, làm thuận theo tự nhiên là được, như vậy kỳ tích sẽ xuất hiện. Đường ranh giới màu đen này, tại tầng thứ hiện tại tôi có ba cách lý giải: Thứ nhất chính là sự tương sinh tương khắc của chỉnh thể, thứ hai là sự tu bổ của thiên thể, thứ ba chính là con người bước đi không chính, tỷ trọng ít nhiều giữa Phật tính và ma tính liền hiển lộ ra [đường ranh giới đó].
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đang bước đi hướng theo đường ranh giới màu đen, tôi còn nghe thấy trong đó có người nói: “Tôi tu không thành, thì tôi cũng có thể làm người tốt! Rất nhiều người chúng ta cũng có thể làm người tốt!” Nhưng họ vẫn đi về hướng đường ranh giới màu đen. Ba người chúng tôi kết nối với họ, họ còn xảo biện, họ nói: “Tôi tu tốt hơn người này, tôi tu tốt hơn người kia,” họ so sánh giữa họ với nhau. [Điều này] nhắc nhở chúng ta: “Phần lớn con người vẫn còn chưa biết điểm tốt của Đại Pháp, vẫn còn chưa hiểu, chỉ có một số ít người có thể minh bạch lý này: Lý về năng lượng chính.“
Con đường rất lớn rất rộng, rất nhiều người đang bước đi, bước theo hướng đường ranh giới màu đen, trong những người đang đi cũng có người quay trở lại. Ba người chúng tôi đều khuyên họ quay trở lại, nhưng họ căn bản không thèm nghe, họ muốn đi theo hướng đường ranh giới màu đen cho tới cùng. Người đi theo hướng có ánh sáng không nhiều, rất ít, rất nhiều người đi về hướng tăm tối.
Khi một đệ tử Đại Pháp trong chúng tôi khuyên họ quay lại, họ liền đẩy anh ấy ngã, họ căn bản không muốn nghe. Ba người chúng tôi song thủ hợp thập cầu xin Sư phụ gia trì, nhất định phải ngăn họ bước tiếp. Một người trong đội nói: “Tiếp tục đi về phía trước chính là tử lộ.” Ngay lập tức có người nói: “Đừng nghe theo lời của anh ta, chúng ta tiếp tục đi về phía trước.” Đi mãi đi mãi, phía trước liền xuất hiện ánh lửa, chớp điện, có vài người không dám bước tiếp, giông tố xuất hiện, họ đều lùi lại, kêu trời gọi mẹ. Ngọn núi phía trước xuất hiện ánh lửa, ngay vào lúc này vẫn có người nói: “Đi vòng qua, đi vòng qua.” Quả cầu sét xuất hiện, có người bị rơi vào trong, có người bắt đầu chạy quay trở lại. Có một vài kẻ côn đồ (tà ác) xuất hiện, ép sát những người thể chất yếu nhược và trẻ nhỏ tiến về phía trước. Một đệ tử Đại Pháp trong chúng tôi nói: “Dùng thanh kiếm trí huệ tiêu diệt chúng.” Vừa dứt lời, liền có một vật bọc vỏ trúc mỏng đánh vị đệ tử Đại Pháp đó. Chúng tôi thỉnh lưới Pháp thu tà ác vào trong để tiêu diệt chúng. Những người thể chất yếu nhược liền đánh trả lại những kẻ côn đồ, họ đã phản kháng, đã tỉnh ngộ. Có người đã quay trở về nhưng vẫn có người tiến về phía trước, tôi thấy có người rơi xuống nhưng vẫn tiến về phía trước. Phía trước xuất hiện tia chớp. Xoẹt một cái, vài người ngã xuống, lại xoẹt một cái, vài người nữa lại ngã xuống. Rất nhiều người không dám tiến về phía trước nữa, mà chạy trở lại. Bản chất của tà ác đã bộc lộ một cách toàn diện, tà ác bắt đầu dùng đao giết người rất tàn độc. Những người thể chất yếu nhược và trẻ em đang chạy, đang trốn, có người mạnh khỏe đang chống chọi với tà ác, tà ác rất ngạo mạn. Thiên Thần liền ra tay, chặt rơi đầu của từng kẻ từng kẻ tà ác. Cảnh tượng dần dần tan biến.
Sư phụ giảng:
“Nhưng tôi mong rằng mọi người sau khi vấp ngã cần tiếp thụ bài học giáo huấn chính diện, không được cứ tiếp thụ giáo huấn phản diện. Tiếp thụ giáo huấn phản diện chính là dùng nhân tâm để xét vấn đề, biến bản thân thành giảo hoạt và viên dung, thế là biến thành xấu rồi. Thế nào là người xấu, tôi từng giảng cho chư vị rồi, những người giảo hoạt kia là người xấu. Người tâm địa lương thiện, không có tư tưởng phức tạp đến thế, ấy là người tốt. Cần nghĩ vấn đề một cách chính diện, hễ ngã rồi thì hãy từ góc độ người tu luyện mà tìm nguyên nhân: ‘Mình sai sót ở đâu nhỉ?’ Hãy lấy Pháp mà đo lường, thì chư vị mới có thể tiếp thụ bài học chính diện, thật sự có thể làm được như thế thì nhất định sẽ tốt. Nếu mọi người đều làm thế cả, tôi cũng không tin rằng hạng mục đó sẽ làm không tốt. Chính là không hướng nội mà xét, không có tiếp thụ bài học một cách chính diện, chính là không thảo luận vấn đề như một đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
Tân thiên, tân địa, tân nhân loại, tân tam tài (Trời, đất, con người mới), tân địa cầu đang biến đổi. Bước đi cho tốt, cho ngay chính và bình ổn trên chặng đường cuối cùng là điều rất trọng yếu!

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.