Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Thể ngộ mới về bài thơ “Chính Niệm” của Sư phụ


Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 19-05-2017]
Chính niệm
Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu
Sư phụ Lý Hồng Chí
13-02-2014
Tạm dịch
Cuồng phong chớp giật chín tầng mây
Lôi đình vạn quân rợp trời bay
Quét ngang vô tận khung vũ trụ
Sạch hết dị hình cặn bã này
Lần đầu tiên khi tôi đọc bài thơ “Chính niệm” của Sư phụ, tôi đã không suy ngẫm về bài thơ đó một cách thấu đáo. Tuy nhiên, gần đây khi tôi đọc lại bài thơ đó, tôi đã có một thể ngộ sâu sắc hơn. Tôi ngộ ra rằng trong bài thơ Sư phụ đang miêu tả những điều xảy ra tại không gian khác nếu chúng ta bảo trì được chính niệm mạnh mẽ.
Tôi tin rằng hầu hết học viên đều giống như tôi, tu luyện với thiên mục đóng. Kết quả là, chúng ta không thể thật sự nhìn thấy điều gì diễn ra tại những không gian khác và vội vàng nghi ngờ tác dụng chính niệm của chúng ta. Đọc lại bài thơ khiến tôi nhận ra rằng nếu chúng ta có chính niệm đủ mạnh, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều được miêu tả trong bài thơ, ngay cả khi thiên mục của chúng ta vẫn đóng. Nói cách khác, việc chúng ta có tin vào tác dụng của chính niệm cũng chính là vấn đề liệu chúng ta có tín Sư tín Pháp hay không.
Sư phụ đã khoá lại những công năng cho chúng ta và với mỗi người mà đã tu luyện trong nhiều năm thực sự đã phát triển được thần thông rất mạnh. Tôi vẫn không thể nhìn thấy bất kể điều gì bằng thiên mục nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Tại các hình thức tồn tại của thân thể ở trong từng không gian, [ở] những không gian khác nhau, đều đã có biến đổi khá to lớn. Những thứ được mang theo thân thể, những thứ tại mỗi tầng được mang theo thân thể đều đã rất phong phú, trông cũng rất ghê gớm. Có người khắp thân thể đều là những con mắt, các lỗ chân lông ở khắp thân [thể] đều là con mắt, trong phạm vi khắp cả trường không gian của vị ấy đều có con mắt. Vì đây là công [pháp] Phật gia, nên có người khắp thân thể đầy những hình tượng Bồ Tát, Phật. Các hình thái các loại công đều đã đạt đến mức độ cực kỳ phong phú; ngoài ra còn có rất nhiều các sinh mệnh thể đã hiển hiện xuất lai.” (Bài giảng thứ Tám, Chuyển Pháp Luân)
Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cũng là quá trình để gia trì công năng của chúng ta, đó cũng là Pháp khí khi chúng ta diệt trừ tà ác trong các không gian khác. Thanh lọc tư tưởng trước khi phát chính niệm cũng chính là cách chúng ta luôn chuẩn bị sẵn “Pháp khí” để diệt trừ can nhiễu. Khi tâm trí chúng ta càng thuần tịnh, càng có nhiều Pháp khí sẵn sàng để sử dụng và chúng ta sẽ càng sử dụng chúng được tốt hơn.
Vì vậy thể ngộ mới của tôi về bài thơ đó là uy lực của chính niệm tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta tín Sư tín Pháp đến đâu. Nếu chúng ta tin vào điều mà Sư phụ miêu tả trong bài thơ hay trong những kinh văn khác, chúng ta sẽ có thể thực sự cảm nhận được uy lực của chính niệm.

Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/19/348404.html
Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/29/164041p.html
Đăng ngày 16-6-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét