Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Những gì mà Sơn Sơn thấy ở không gian khác


[Minh Huệ] Hiện nay khi phát chính niệm, tôi thấy rằng ma còn lại rất ít. Trước đây trên bề mặt địa cầu có một tấm chắn đậy lại — sao cho các sinh mệnh bên ngoài không vào được, sinh mệnh bên trong không thoát ra được — hiện nay tấm chắn đó không còn nữa. Không gian bên trên (tức là ngoài tam giới) đã được triệt để thanh lý và làm tịnh, không còn ma nữa. Chúng ma còn lại đều không ở phần bên ngoài, mà là bên trong trường không gian của bản thân các đệ tử Đại Pháp.
Chúng ma này có rất nhiều hình tượng khác nhau. Có nhiều dạng hình giống như ác ma, quỷ quái hay yêu tinh trong các phim hoạt hoạ, trông rất xấu xí. Một số ma không có hình trạng, chúng muốn biến thành gì liền hoá thành nấy. Bây giờ chúng không còn nhiều và điên cuồng như trước đây nữa. Phần lớn đang rất sợ chết, đang ẩn núp, không còn làm gì nữa, bởi vì chúng biết rằng có làm gì cũng vô dụng. Nhưng có một số ma không sợ chết, chúng biết rõ rằng sẽ phải chết, có liều đấu nữa cũng vô dụng; nhưng chúng không cam lòng, nên vẫn muốn làm điều xấu. Có một số thường hay nhằm vào chỗ chấp trước của các đệ tử Đại Pháp để làm việc xấu.
Khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, hễ “lập chưởng” thì chúng ma kia sợ lắm lắm, run sợ mất mật. Nhưng nếu ở năm phút trước khi phát chính niệm mà tư tưởng chưa được chính, không tập trung, không ngưng thần (tẩu thần), thanh lý chưa tốt, thì vào lúc phát chính niệm tíếp đó công sẽ không được lớn mạnh, không đạt hết tác dụng trừ ma. Nếu trong năm phú đó mà làm thật tốt, thì trong thời kế tiếp công sẽ rất lớn mạnh. Có một lần tôi không thực hiện tốt vào lúc năm phút trước khi phát chính niệm, thì lập chưởng rồi tôi thấy rằng công không thể động đến được ma, bởi vì chúng chạy nhanh hơn công của tôi. Nếu năm phút ấy tôi thanh lý thật tốt, thì công của tôi đã có thể tiêu diệt lũ ma ấy rồi.
Hiện nay giai đoạn thời gian tu luyện Chính Pháp đã không còn thuộc về cựu vũ trụ nữa. Cựu vũ trụ, về cơ bản, đã không còn tồn tại nữa, bởi vì thời gian mà cựu thế lực an bài đã qua rồi. Thời gian hiện nay là do Sư phụ từ bi sáng tạo ra, là để các đệ tử chúng ta tu luyện. Thời gian hiện nay đã nhanh lên rất nhiều. Hễ lơ đễnh không chú ý là qua mất. Có những lúc tôi không để ý, thời gian qua đi thì sau nhìn lại liền cảm thấy rất hối tiếc trong lòng.
Rất nhiều thế giới của các đệ tử Đại Pháp nào chưa thực thi được tốt là ‘khô táo không khoáng’ (khô cằn trống trải), chỉ có núi và nước. Khi Sư phụ cấp cho họ thời gian tu luyện để bù đắp thì đã có thay đổi.
Hiện nay nếu đệ tử Đại Pháp nào nhìn thấy một thứ bất hảo nào đó, thì trường năng lượng màu trắng của họ sẽ biến thành giống với thứ bất hảo mà họ nhìn thấy.
Đệ tử Đại Pháp nào nếu phát chính niệm không nghiêm túc lắm, hoặc vào lúc mà mọi người thống nhất cùng phát chính niệm mà họ không phát chính niệm, thì trong thế giới của họ những hoa cỏ cây cối và các sinh mệnh sẽ bị chết. Mãi cho đến khi họ thật sự phát chính niệm trở lại, thì hoa cỏ cây cối mới có thể sinh sôi trở lại, các sinh mệnh mới có thể sống lại.
Bài do tiểu đệ tử Sơn Sơn (Shanshan) thuật lại, một ký giả ở Minh Huệ www.minghui.org ghi lại và chỉnh lý
15-12-2003
* * * * *
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/16/62669.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/30/43624.html.
Dịch và đăng ngày 2-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét