Bài viết của Thanh Vũ
Tiếp theo Phần 1
[MINH HUỆ 5-8-2016] Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. Mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, thiên cơ chân thực vô hạn của vũ trụ đều ở trong Đại Pháp.
Chương 3: Phát hiện phó nguyên thần làm chuyện xấu
Có một lần, khi tôi và đồng tu A, B cùng nhau giao lưu, đồng tu A nói rằng bản thân khi đọc sách bị mất tập trung, luyện công không tĩnh tâm được, có lúc rất náo loạn tâm, có những tâm chấp trước bỏ đi rất gian nan. Tôi và đồng tu B cảm thấy bản thân có lúc cũng xuất hiện tình trạng mất tập trung, không tĩnh tâm được. Chúng tôi bàn về việc mỗi người đều tồn tại một số tư tưởng bất hảo, có lúc thậm chí rất ngoan cố.
Tôi và đồng tu quyết định cùng nhau phát chính niệm thanh trừ những vật chất này. Sau khi phát chính niệm xong, đồng tu A buồn phiền nói: “Tôi nhìn thấy một cái tôi, ở trong một cái sân mở cánh cửa, thả ra rất nhiều sinh mệnh bất hảo, nói với chúng ‘đầu tiên đi trốn một lát, sau một lúc rồi quay lại.’” Lời của đồng tu A khiến chúng tôi cảm thấy kinh ngạc. Nhắm vào cảnh tượng này, mọi người chúng tôi chia sẻ cách nghĩ của mỗi người. Tôi mới đầu cho rằng là cái tôi cấu thành bởi nghiệp lực, nhưng lập tức liền bị đồng tu B phủ định, bởi vì trong phát chính niệm là bao gồm thanh trừ nghiệp lực. Thông qua học Pháp và giao lưu, cuối cùng chúng tôi nhận định là phó nguyên thần, bởi vì phó nguyên thần có hình dáng giống hệt với bản thân.
Sư tôn trong “Chuyển Pháp Luân” đã giảng:
“Chúng tôi ở đây giảng về chủ nguyên thần, chính là tư duy của bản thân mình, tự mình nếu biết rõ mình đang suy nghĩ gì, thực hiện gì, đó chính là bản thân mình thực sự. Còn phó nguyên thần làm những gì thì chư vị hoàn toàn không hay biết. Tuy nó và chư vị đồng thời xuất sinh, gọi bằng cùng một tên, làm chủ một thân thể, lớn lên cùng dạng như nhau; nhưng nói một cách chặt chẽ thì nó không phải chư vị.”
Việc này khiến chúng tôi chấn động kinh ngạc, phó nguyên thần của đồng tu A bao che cho tà ác đã bị phát hiện rồi, vậy thì nó không thể nào chỉ làm chuyện xấu một lần. Vậy thì bao nhiêu năm nay trong tình huống đồng tu A không biết, phó nguyên thần này rốt cuộc thì đã làm những gì? Mở rộng ra, có phải là cũng có những phó nguyên thần của một số đồng tu, dưới tình huống mà chủ nguyên thần không nhìn thấy, mà làm chuyện xấu? Vậy thì vì sao phó nguyên thần lại làm như vậy?
Chúng tôi thông qua giao lưu, ngộ được nhận thức như sau: trong lịch sử tất cả các loại tu luyện đều là tu luyện phó nguyên thần, phó nguyên thần coi chủ nguyên thần và nhục thân làm tải thể để tu luyện. Tôi thấy được tải thể bản thân chính là cơ chế, đã bị cựu thế lực tạo ra một cách vừa lòng hợp ý, vận dụng mười phần thuận tay.
Trong Chính Pháp Sư tôn đem những thứ của Đại Pháp đều cài cho chủ nguyên thần, khiến chủ nguyên thần làm chủ, phó nguyên thần làm hộ Pháp. Sư tôn đã sửa lại hết thảy những an bài mà lệch khỏi Pháp của đại khung trước kia, đã kiện toàn những cơ chế mà đại khung quá khứ không kiện toàn được, định lại phép trời. Đưa chúng ta từ vai trò tải thể trở thành địa vị chủ thể!
Đối với an bài của Sư tôn, có phó nguyên thần có thể chiểu theo Pháp Lý và yêu cầu của Sư tôn mà làm, đồng hóa với Đại Pháp, đối với chủ nguyên thần có thể khởi được tác dụng trợ giúp và bảo hộ, với vai trò hộ Pháp mà tồn tại; nhưng cũng có rất nhiều phó nguyên thần cho đến rất nhiều rất nhiều các sinh mệnh và nhân tố liên đới đằng sau đối với loại an bài này thì bất mãn. Do chịu đặc tính và trí huệ của quá khứ hạn chế, chúng không biết được nguồn gốc chân chính của chủ nguyên thần, lại còn kiên trì với an bài ban đầu.
Bởi vì phó nguyên thần không nhập tam giới, không ở trong mê, chúng biết những gì chủ nguyên thần đắc được, là lịch sử xưa nay chưa từng có, có phó nguyên thần trong tâm bất bình, không cam tâm với địa vị phụ thuộc của bản thân, đồng thời không đoái tới sự chấp mê bất ngộ của chủ nguyên thần. Nó đối với tâm chấp trước của chủ nguyên thần biết rõ như lòng bàn tay, mượn cớ rằng chủ nguyên thần phải đạt được tiêu chuẩn nên phải có, đối với chủ nguyên thần mà tiến hành khảo nghiệm, thực chất chính là can nhiễu và bức hại.
Phó nguyên thần có thể mượn công và pháp bảo từ Giác Giả, còn có thể điều động rất nhiều lực lượng. Nếu như nó không muốn làm hộ Pháp của chủ nguyên thần, vậy thì có thể sẽ khởi tác dụng phụ diện, đóng vai trò bức hại chủ nguyên thần. Điều này tạo thành việc chúng ta khi làm các việc chứng thực Pháp thì sẽ gặp phải can nhiễu, lúc phát chính niệm hiệu quả không tốt, đọc sách không tĩnh tâm được, bởi vì tâm chấp trước không bỏ, không vượt được quan, hoặc là xuất hiện hiện tượng nghiệp bệnh, v.v., việc phó nguyên thần đảo loạn là một trong những nguyên nhân.
Sư tôn xuất phát từ từ bi, đối với cựu thế lực cho đến hết thảy những sinh mệnh và nhân tố dưới sự khống chế của chúng, gồm cả phó nguyên thần, Sư tôn vẫn luôn cấp cơ hội, nhưng mà những sinh mệnh này cứ mãi không quy chính. Sư tôn giảng:
“Chúng đặt những gì chúng muốn ở đệ nhất tính, chứ không lấy mục đích Chính Pháp của tôi làm điều cần thiết số một.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp))
Sư phụ giảng cho chúng ta:
“Tôi vẫn luôn giảng rằng sự tham dự của cựu thế lực là một loại bức hại, là một loại can nhiễu. Nếu trong lịch sử, được chư Thần độ đều là phó nguyên thần của con người chứ không phải bản thân chủ nguyên thần của con người, thế thì mọi người hãy thử nghĩ, chủng loại phương thức độ nhân ấy còn có thể hữu dụng đối với tu luyện của đệ tử Đại Pháp hôm nay không? Các đệ tử Đại Pháp, kể cả chủ thể của con người thế gian đều ở bề mặt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)
Sư phụ giảng:
“Vậy mà từ tình huống hiện nay mà xét, nhân tố tối hậu cũ trong vũ trụ vẫn đang can nhiễu đến những gì cần cho và những gì hình thành cho tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)
Sau khi chúng tôi giao lưu về Pháp lý, đồng tu A nói: “Tôi khẳng định là không muốn những thứ bất hảo! Bảo hộ những thứ bất hảo nhất định không phải là tôi thật sự, nếu là phó nguyên thần bất hảo thì đáng thanh lý sẽ thanh lý.” Chúng tôi quyết định phát chính niệm thanh lý phó nguyên thần của đồng tu A, mục tiêu rõ ràng phi thường.
Trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy phó nguyên thần của đồng tu A xuất hiện, rất hung ác nói với tôi: “Coi ngươi là xấu nhất, ngươi việc gì cũng quản, ta biết được một số lần luân hồi của ngươi, mấy ngày qua các ngươi gặp phải chuyện rắc rối cũng là ta gây ra đó.” Tôi lập tức đả xuất một niệm: “Pháp của Sư tôn ngươi vẫn luôn nghe, mà vẫn cứ bảo hộ nhân tố tà ác, can nhiễu chính tín của đồng tu A, can nhiễu chúng ta làm chính sự, ngươi cứ mãi không quy chính, tội không thể tha!”
Trong chính niệm tôi nhìn thấy trong không trung xuất hiện một chuỗi thiên tỏa {khóa trời}, một nhóm chính Thần lập tức bắt lấy phó nguyên thần của đồng tu A, nhét vào trong cái khóa. Chớ thấy thiên tỏa không lớn, ở bên trong lại là một thế giới rộng lớn, một bộ cơ chế lò xo tự động vận chuyển, phó nguyên thần của đồng tu chính ở trong lò xo, lò xo lấy những thứ bất hảo trên thân của phó nguyên thần kia từng tầng từng tầng cuốn lại. Cái khóa này vẫn không ngừng di động, nhảy nhảy, nơi nào nhảy đến thì lưu lại một hàng chữ: “Kết cục của phá hoại Chính Pháp.”
Tôi nói với đồng tu A, B về tình cảnh mà tôi nhìn thấy, chúng tôi nhất trí là phó nguyên thần này là đáng tội. Sau vài ngày, tôi hỏi đồng tu A: “Học Pháp, luyện công đã có thể tĩnh lại được chưa?” Đồng tu A nói: “Tốt được hai ngày, tâm lại không tĩnh được rồi.” Tôi và đồng tu B băn khoăn, phó nguyên thần làm chuyện xấu kia đã bị Trời trị rồi, đồng tu A sao lại vẫn không tĩnh lại được nhỉ? Chúng tôi quyết định lại phát chính niệm lần nữa, thanh trừ hết thảy những nhân tố bất hảo can nhiễu đồng tu A.
Lúc phát chính niệm, tôi thấy một phó nguyên thần khác của đồng tu A đã mở ra rất nhiều không gian, mang theo rất nhiều những thứ kỳ hình loạn bát nháo bại hoại xuất ra. Trong tay phó nguyên thần này cầm cờ trắng (ý là đầu hàng), cúi đầu, cảm giác nhận thua tâm phục khẩu phục. Khi đi đến trước mặt tôi, đột nhiên ngước đầu lên, khuôn mặt biểu lộ sự hung ác, mở miệng hướng đến phía tôi mà cắn, lập tức liền bị Phật Pháp thần thông của tôi ngăn lại. Chính Thần rất nhanh đã bắt lấy phó nguyên thần này, trói lên cột trời, thi hành tiên hình {đánh roi}, đồng thời Lôi Công {thần Sấm} đánh sét hắn, Điện Mẫu {thần Điện} phóng điện giật hắn, từ trên thân hắn rớt xuống những vật chất xấu xí bị cháy xém chất đống dưới chân.
Ở đây cần phải giải thích với mọi người một chút: vô luận là bị nhốt vào khóa, thì vẫn phải chịu đánh roi, giật điện, đánh sét, đều là ở trong cảnh giới đó của phó nguyên thần mà chịu hình phạt của trời, tiêu giảm tội nghiệp, không phải là tiêu hủy chúng, vẫn là cấp cho chúng cơ hội.
Tôi và đồng tu giao lưu: vì là phó nguyên thần của chúng ta không chỉ có một, vậy thì nói không chừng vào thời kỳ nào đó phó nguyên thần nào đó của đồng tu A lại xuất hiện làm chuyện xấu, can nhiễu chính niệm, chính tín của chúng ta, thậm chí thuận theo tầng thứ của chúng ta đề cao, trong những tầng thứ khác nhau vẫn còn có những sinh mệnh phụ diện đến can nhiễu, có lẽ chúng và cựu thế lực có giao ước, có lẽ chúng cao hơn cựu thế lực, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh phụ diện, chịu sự khống chế của cơ chế xuyên suốt từ trên xuống dưới, làm chuyện xấu một cách tiếp sức. Hiện giờ là thời kỳ Chính Pháp, hết thảy sinh mệnh đều phải đo lường trong Pháp. Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi, mới có thể trợ Sư Chính Pháp tốt hơn nữa!
(Còn tiếp)

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.