Bài viết của Thanh Vũ
[MINH HUỆ 10-8-2016] Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. Mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, thiên cơ chân thực vô hạn của vũ trụ đều ở trong Đại Pháp.
Vậy tại sao rất nhiều phó nguyên thần của đồng tu cũng bị cuốn vào trong đó? Đồng tu C sau đó không đi phát chính niệm, tìm nhiều đồng tu, nói với họ rằng sự việc tôi làm là không đúng ra sao ra sao, kết quả rất nhiều đồng tu bắt đầu phản đối tôi. Tại không gian khác, chính là có rất nhiều phó nguyên thần đang liên hợp, dưới sự dẫn dắt của phó nguyên thần của C đã tới huỷ hoại nhục thân cũng như chân thân bên trong nhục thân của tôi. Sau đó tại đây, tôi đã lần lượt nhìn thấy một số cảnh tượng.
Thần đang xét xử phó nguyên thần của C, liệt kê ra rất nhiều tội trạng. Thần còn xét xử các phó nguyên thần khác, dựa theo chính pháp lý mà nhận định thì [những phó nguyên thần này] đã vi phạm luật trời, có phó nguyên thần đang chịu hình phạt của trời, có phó nguyên thần bị đánh hạ xuống, có phó nguyên thần bị tiêu huỷ.
Mắt tôi nhìn thấy quá trình phó nguyên thần của C bị tiêu huỷ: phó nguyên thần bị trói chéo tay ra sau lưng, đầu bù tóc rối, bị cột trên đài thụ hình, đài thụ hình này là đài chữ “diệt“, kẻ phạm tội ác tày trời sẽ bị đưa tới đó. Đài thụ hình là có phân các cấp khác nhau, đại khái có năm cấp: nhân, thần, quỷ, súc, diệt. Bên trong mỗi cái còn có rất nhiều điểm khác biệt. Tôi thấy pháp mà phó nguyên thần của C đắc được đã bị lấy đi mất, tất cả cơ chế ở dưới đều bị lấy đi mất. Pháp Luân lớn thoáng chốc đã xoáy vào trong phó nguyên thần này, đánh tan nó thành khí nguyên thuỷ.
Một thời gian ngắn sau đó, hình tượng phó nguyên thần của C trong tất cả vi lạp tại tất cả tầng thứ đều ở trong quá trình tiêu huỷ vô tận. Và các phó nguyên thần có quan hệ liên đới, tất cả các nhân tố và sinh mệnh từ hoành quan tới vi quan đều đang trong quá trình tiêu huỷ vô tận. Tất cả những loạn thần tham dự và an bài sự tình này đều đang trong quá trình bị tiêu huỷ, thời gian dài đằng đẵng, không ngừng nghỉ!
Sư tôn giảng:
“Mỗi từng sinh mệnh trong lịch sử từng làm những gì thì đều phải tự mình gánh trách nhiệm, đặc biệt là trong khi Chính Pháp vũ trụ, ai xuất từ mục đích gì, làm những việc gì, dẫu là việc nhỏ thế nào đi nữa, thì đều phải gánh trách nhiệm; ngay cả Thần, Quỷ và các sinh mệnh vi tiểu được [chỉ] định phụ trách khởi tác dụng chính-phụ trong Chính Pháp đều phải tiếp thụ thẩm phán.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])
Trong quá trình này, tôi ngộ thêm được một chút về pháp lý “tương kế tựu kế” mà Sư tôn giảng. Trong khi thần thể của tôi ở không gian khác bị đánh tan, Sư tôn dùng chướng nhãn pháp (thuật che mắt) che chắn tất cả các thần, [rồi dùng] một niệm tạo ra thần thể của tôi. Cựu thần thì huỷ, Sư tôn thì tái tạo, [những sự việc này] xảy ra đồng thời. Cựu thần chỉ thấy được Sư tôn tìm kiếm thần thể bị đánh tan của tôi tại tầng tầng không gian, nhưng lại không thấy được sự thù thắng và trang nghiêm khi Sư tôn tái tạo thần thể của tôi. Họ cho rằng Sư tôn không làm gì được đối với sự việc mà họ làm. cựu thế lực dương dương đắc ý, muốn tiến thêm một bước nữa trong việc thực hiện an bài của họ: trực tiếp hại chết tôi trong xã hội người thường.
Trong an bài của cựu thế lực, điều định ra chính là khiến tôi chết không được tử tế. Tôi nghe được không chỉ một lần sự uy hiếp của cựu thần: “Bớt quản chuyện người khác đi, nếu còn xen vào nữa sẽ khiến ngươi chết không được tử tế.” Tôi cũng nghe thấy phó nguyên thần của vài vị đồng tu mắng chửi mình: “[Ngươi sẽ] chết không được tử tế.” Tôi nói với đồng tu B: “Xem ra rất nhiều cựu thần và phó nguyên thần đều biết đến điều mà họ cho là kết cục của tôi, nhưng sự việc trong Chính Pháp không phải cứ họ nói là được tính.”
Đệ tử Đại Pháp là từ bi, là tu thiện, trong việc đối đãi với phó nguyên thần, với tư cách là sinh mệnh làm bạn cùng chúng ta mà đến, trải qua năm tháng chờ đợi rất dài, vô luận là chính hay phụ, vô luận là sinh mệnh trong thể hệ của chúng ta hay là sinh mệnh do cựu thế lực áp đặt tiến vào, [chúng ta] đều thành tâm hy vọng họ lựa chọn quy chính, có một kết cục tốt đẹp, không uổng công sự đợi chờ và gian khổ [của họ] trong quá trình hạ xuống [thế gian]. Vì đệ tử Đại Pháp dù sao cũng là sinh mệnh đang đi trên con đường của Thần, là sứ giả của Thần, chúng ta đang truyền lại thiện, thực hành thiện, chỉ cần họ còn có một tia hy vọng, chúng ta sẽ không đoạn đứt con đường sống của họ.
Nhưng mà cơ hội như vậy đã rất ít rất ít rồi, vì tâm tính thể hiện trong việc làm và hành vi của phó nguyên thần trải qua nhiều năm như thế đã quyết định vị trí của họ. Pháp là có tiêu chuẩn, từ bi và uy nghiêm là đồng tại! Về điểm này, đệ tử Đại Pháp cần lý trí thanh tỉnh, cần hộ Pháp, không nên bao che.
Tôi xin trích dẫn lời giảng của Sư tôn để chúng ta cùng cố gắng, Sư tôn giảng:
“Chư vị trong quá trình tu luyện, thiên thể đối ứng với tự thân của chư vị, dẫu to lớn đến mấy, thì thuận theo việc chư vị tu luyện thành công, chúng cũng sẽ quy chính; chắc chắn là như vậy. Chư vị tu luyện không tốt thì chúng không quy chính được. Tất nhiên trong đó còn có một nhân tố khác, đó là Chính Pháp — khi cái thế hồng đại Chính Pháp của tôi qua đây, thì lúc ấy [cái] tốt sẽ lưu lại, [cái] dở sẽ bị xử lý — do đó khi Chính Pháp chưa đến thì đó là cơ hội tốt nhất [cho] chư vị cứu vãn chúng sinh. Đến lúc ấy thì sẽ không đợi [ai] nữa. Chính Pháp hồng thế hễ đến, thì nên như thế nào thì sẽ [định] lại như thế ấy.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003)
Cảm tạ Sư tôn tại thời khắc đại khung tái tạo, vạn thế giới đổi mới, đã cấp cho chúng ta cơ hội kiến lập uy đức, cảm tạ Sư tôn đã cho chúng ta có được danh hiệu vĩ đại nhất trong vũ trụ: “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp“. Cảm tạ Sư tôn đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh “trợ Sư chính Pháp”. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà chúng ta trước đây đã lấy sinh mệnh [của bản thân] làm bảo chứng mới có được. Cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn, có Sư tôn chúng ta mới có tất cả. Sư tôn là hy vọng được cứu duy nhất của chúng ta! Chúng ta nhất định không cô phụ những gì Sư tôn giao phó, thực hiện thệ ước thần thánh đã ký kết với Sư tôn! Thời đầu chúng ta dựa vào chính tín đối với Sư tôn mà hạ xuống. Chúng ta cũng phải dựa vào chính tín đối với Sư tôn mà quay trở về một cách trang nghiêm và thần thánh.
Lời của tác giả
Từ khi phát hiện việc phó nguyên thần làm chuyện xấu đến khi viết ra bài viết này, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Trong cả quá trình này, có vài đồng tu đã hết sức ủng hộ tôi. Khi tôi phải đối mặt với áp lực cự đại đến từ một số đồng tu khác và áp bức không nhìn thấy được, không biết bản thân mình có phải đã làm sai hay không, lúc này, những đồng tu đó đã đồng thanh nói: “Không sai,“ câu nói âm vang, thái độ kiên định kia, đã cổ vũ sĩ khí tôi, làm tôi phấn chấn tinh thần. Khi những đồng tu này cảm thấy hoang mang, tôi vẫn cố hết sức lý giải, nói chuyện này phải làm thế nào thế nào, chúng tôi nhiều lần luận bàn pháp lý, lại nỗ lực tiến về phía trước. Khi tôi viết bài viết này, đồng tu một mực kiên trì phát chính niệm, thanh trừ nhân tố trở ngại. Sự giúp đỡ của đồng tu khiến tôi cảm động. Sự tin tưởng vào cơ duyên vạn cổ đã khiến chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thực hiện được thệ ước thần thánh đã ký kết với Sư tôn, lúc này xin được cảm tạ đồng tu.
Đệ tử muôn phần cảm kích sự gia trì, bảo hộ của Sư tôn. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Sư tôn. Tĩnh lặng hồi tưởng lại con đường đã qua, tôi thấy được khi bản thân dao động, Sư tôn đã an bài đồng tu khích lệ tôi, khi đồng tu gặp khó khăn, Sư tôn đã điểm ngộ cho tôi, để tôi có thể cân nhắc mỗi từng câu nói. Với mỗi sự tình tôi nhất thời gặp phải, tiến như nào, thoái ra sao, Sư tôn đã an bài tường tận như vậy. Khi chúng tôi bàn bạc một vài chuyện trọng đại, Sư tôn đã dùng một cái lồng bảo hộ chúng tôi, ngăn trở sự thăm dò của cựu thần.
Nhưng an bài của cựu thế lực quá nham hiểm, phó nguyên thần của tôi và đồng tu tại địa phương đều bị động tới. Cho nên, khi chúng tôi hành sự, trở lực đến quá nhanh, tà ác luôn luôn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong khi đả toạ tôi nhìn thấy được cảnh tượng: tôi và đồng tu đang đi trên dây thép ở giữa vách núi cao vạn trượng. Tôi tự nhủ: ngươi vĩnh viễn không được trông chờ vào ai đó khoan dung với ngươi, ngươi phải tu tốt bản thân, đi con đường mà Sư tôn an bài.
Con xin cảm tạ Sư tôn, dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được ân huệ vô hạn của Ngài; cảm tạ Sư tôn đã mang chúng đệ tử vượt qua kiếp nạn trời xanh; cảm tạ Sư tôn đã tái tạo thần thể của chúng đệ tử; cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ đệ tử, thay đệ tử gánh chịu, nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, đừng nói thực hiện thệ ước, sự an toàn của bản thân đệ tử cũng khó mà bảo đảm. Chúng đệ tử chỉ có tinh tấn để báo đáp Sư ân.
Con xin khấu bái Sư tôn, cảm tạ Sư tôn.

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.