Bài viết của Thanh Vũ
[MINH HUỆ 5-8-2016] Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. Mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, thiên cơ chân thực vô hạn của vũ trụ đều ở trong Đại Pháp.
Chương 8: Các hình thức bức hại khác của phó nguyên thần đối với chủ nguyên thần
Khi phó nguyên thần bức hại chủ nguyên thần, thủ đoạn thường dùng là khống chế chủ nguyên thần, khiến chủ nguyên thần không thể phát huy tác dụng, để phó nguyên thần đắc công.
Một thủ đoạn nữa là khiến chủ nguyên thần buồn ngủ, học Pháp, luyện công, phát chính niệm đều buồn ngủ, khi đọc sách buồn ngủ đến nỗi ném cả sách đi, khi luyện động công buồn ngủ thì người lắc lư, khi luyện tĩnh công thì ngủ một mạch, khi phát chính niệm buồn ngủ thì tay lập chưởng bị đổ, không khởi được một chút tác dụng nào. Loại buồn ngủ ngày có lúc là do phó nguyên thần thời gian dài kiên trì không mệt mỏi ném mê hồn dược vào người chủ nguyên thần.
Tôi nhìn thấy một cơ chế của chúng ở đây, giống như một cái bàn xoay, bên trong có hơn 10 mê hồn trận, bao vây đồng tu ở trong đó. Trong thực tế những đồng tu này học Pháp, luyện công, phát chính niệm đều buồn ngủ. Còn có đồng tu bị các chủng vật chất mê hồn bao phủ, trong mê phạm phải tâm sắc, dục, tình, ham ngủ. Tôi thấy một cơ chế đang sản sinh ra những loại mê hồn dược, đan mê hồn, đạn mê hồn này với số lượng lớn, cơ chế này liên kết với mỗi đồng tu, các vật chất sản sinh có thể làm mạnh thêm tâm sắc dục của đồng tu, có thể khiến người thường mê mẩn vào dung mạo của đồng tu, thậm chí khiến các đồng tu khác ý loạn tình mê. Đây chỉ là một cơ chế liên quan đến mê hồn dược mà tôi nhìn thấy.
Còn một thủ đoạn bức hại nữa của phó nguyên thần đối với chủ nguyên thần, đó là khiến cho chủ nguyên thần khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm thì đầu óc luôn suy nghĩ lung tung, tâm không tĩnh xuống được. Ví dụ có người hễ học Pháp là nghĩ đến những việc người thường, bèn đặt sách xuống đi làm việc người thường. Khi luyện công, phát chính niệm thì suy nghĩ miên man, tất nhiên buồn ngủ, tâm không tĩnh không phải đều do nhân tố phó nguyên thần, mà còn có nhân tố khác, nhưng sự việc này không phải chuyện nhỏ, chúng ta phải thực sự chú ý.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc”:
“Tu luyện thì không tách rời thân thể con người này, cho nên phải là phía bên này con người đang tu thì mới có thể cải biến được. Có lúc đọc sách Đại Pháp, chư vị không tập trung tinh lực, miệng đã niệm xong, nhưng tư tưởng không ở đó, là bởi vì phó ý thức hoặc các phương diện khác đang khởi tác dụng. Tư tưởng chư vị thỉnh thoảng xuất hiện, một lúc lại không còn nữa. Nếu chư vị thường xuyên gặp vấn đề này, chư vị cũng bằng như buông bỏ hết tất cả, cấp Pháp này cho người khác, như thế không được, tôi cũng không cho phép tu như vậy.”
Phó nguyên thần đang ức chế mặt chủ nguyên thần, nó còn khiến chủ nguyên thần trở nên hồ đồ bất cứ lúc nào khi xử lý bất cứ việc gì, phó nguyên thần làm chủ thân thể, lợi dụng những món nợ nghiệp của chủ nguyên thần để khiến chủ nguyên thần phạm sai lầm, không vượt được quan, khiến chủ nguyên thần rơi vào tiêu trầm, buông lơi, buồn bã ủ dột, tu như không tu, thậm chí còn từ bỏ tu luyện
Tôi còn nhìn thấy phó nguyên thần liên kết với nhau để đánh chủ nguyên thần, có đồng tu bị 7, 8 phó nguyên thần thay phiên nhau khống chế thân thể, ức hiếp chủ nguyên thần, còn thao túng người khác ức hiếp chủ nguyên thần.
Còn có tình huống rất khó phát hiện, đó là phó nguyên thần gây mâu thuẫn giữa những người tu luyện. Lúc đó nếu gặp sự việc mà hướng nội tìm, không bị nhân tâm, cái tình lay động, tu tốt bản thân, tống khứ nhân tâm từ tận xương tủy thì quan này có thể qua được.
Phó nguyên thần không những có thể khiến người tu luyện nghe những lời sai trái, gây ra mâu thuẫn và gián cách, mà còn có thể khiến người tu luyện không nghe được lời người khác nói, có một lần tôi nói với đồng tu: “Ngày mai vào giờ xx phát chính niệm,” đến khi phát chính niệm tôi không thấy công của đồng tu đâu, sau đó hỏi cô ấy, cô ấy buồn bã nói: “Tôi có nghe thấy chị nói gì đâu.”
Trong an bài của cựu thế lực, có một loại an bài rất tỉ mỉ, phức tạp. Đó chính là trong gia đình có vài người tu luyện, quan hệ giữa họ vô cùng phức tạp. Phó nguyên thần của họ câu kết với nhau, lừa gạt, giấu giếm, điều động một số nhân tố đến bức hại chủ nguyên thần. Chúng cản trở chủ nguyên thần ngộ được pháp lý; gia tăng quan niệm và tự ngã của chủ nguyên thần, lợi dụng nhân tâm và quan niệm mà họ chưa tu bỏ được để gây gián cách, khiến mâu thuẫn giữa người tu luyện càng thêm trầm trọng, không hướng nội tìm, chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác, hơn 10 năm mà quan giữa đồng tu và người nhà vẫn không qua được, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, không thể hiện được sự tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp. Loại an bài như vậy xuất hiện không phải là hiếm trong các đệ tử Đại Pháp.
Phó nguyên thần còn có thể làm gia tăng giả tướng nghiệp bệnh của người tu luyện, nó trút các niệm đầu tư tưởng này vào chủ nguyên thần, khiến chủ nguyên thần bị hãm trong giả tướng nghiệp bệnh mà không thể tự thoát ra được. Nó còn cản trở những người tu luyện khác đến giúp đỡ người đó, còn bức hại thân thể của người tu luyện khác.
Một lần khi tôi phát chính niệm cho đồng tu bị nghiệp bệnh, từ thân thể của đồng tu D xuất ra một người trông giống hệt anh ấy, ngồi đối diện với tôi nói: “Không cần anh quản,” rồi vung tay định tát vào miệng tôi. Tôi biết đó là phó nguyên thần, liền dùng công lực ngăn cách anh ta ra. Phát chính niệm xong, tôi nói cho đồng tu về việc phó nguyên thần đã làm việc xấu, đồng tu D rất tin, nhưng đồng tu người nhà của anh thì không tin, hoài nghi nói: “Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: ‘Phó nguyên thần chủ yếu gắng sức khống chế chủ nguyên thần của con người để nó không phạm điều xấu’, phó nguyên thần sao có thể bức hại chủ nguyên thần chứ?” Tôi cố gắng giao lưu với người nhà đồng tu nhưng vị này vẫn không chấp nhận.
Ngày hôm sau khi đả tọa, vị đồng tu người nhà này xuất hiện nói với tôi: “Cô ít quản việc linh tinh đi, nếu quản nữa thì tôi sẽ khiến cô chết không yên, tôi nói cho cô biết một thiên cơ, việc cô phải chết đã được định sẵn rồi, cuối cùng ngay cả bản thân mình chết ra sao cô còn không biết.” Trong khi đả tọa tôi biết rằng, trong lịch sử chủ nguyên thần của D và đồng tu người nhà có cùng nguồn gốc, phó nguyên thần của họ cũng cùng nguồn gốc, nhưng giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần với nhau lại tồn tại ác duyên, phó nguyên thần của họ đã liên kết với nhau để can nhiễu chủ nguyên thần, cản trở người nhà đồng tu ngộ được Pháp lý, gia tăng giả tướng nghiệp bệnh lên đồng tu D. Tôi phát hiện ra còn có phó nguyên thần của một số đồng tu khác cũng bức hại đồng tu D. Những phó nguyên thần này đã hình thành giao ước chặt chẽ: khi thanh trừ một phó nguyên thần bất chính thì những người khác liền trợ giúp. Đại khung khi chúng ký kết với nhau đều có quan hệ liên đới, khi quy chính thì phải quy chính toàn bộ.
Càng tệ hơn nữa là chủ nguyên thần của họ còn ký kết giao ước bảo hộ cho phó nguyên thần. Những chủ nguyên thần này khi đến thế gian hoặc là tự nguyện ký kết giao ước bảo hộ phó nguyên thần; hoặc là bị lừa gạt ký kết giao ước bảo hộ phó nguyên thần; hoặc bị bắt ép phải ký kết giao ước bảo hộ phó nguyên thân, chịu sự an bài của cựu thế lực. Có thể là chủ nguyên thần của mình ký kết giao ước bảo hộ phó nguyên thần của mình, có thể là chủ nguyên thần của mình giao ước bảo hộ phó nguyên thần của người khác, những giao ước này khiến cho phó nguyên thần không chút sợ hãi nào mà làm việc xấu, thêu dệt chuyện giữa các đồng tu, bức hại thân thể đồng tu D. Đây là một tình huống phức tạp mà tôi trông thấy.
Mong các đồng tu hãy kiên định chính niệm, không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ; làm theo thông tri của phật học hội Đại Pháp, gia cường phát chính niệm.
Chương 9: Phó nguyên thần hình thần toàn diệt
Vì tôi liên tục phát hiện ra phó nguyên thần làm việc xấu và thanh lý một số phó nguyên thần, nên dần dần lực lượng cản trở tôi đã xuất hiện.
Một lần khi tôi và đồng tu phát chính niệm, chúng tôi đều buồn ngủ đến nỗi tay lập chưởng bị đổ, tôi cảm thấy buồn bực, vô tình tôi phát hiện ra hình tượng của đồng tu C, C đang dùng miệng thổi nhẹ vào một đám vật chất màu vàng nhạt, tôi đã hiểu ra đây chính là đám vật chất mê hồn đang can nhiễu chúng tôi, chính phó nguyên thần của đồng tu C đang quấy rối. Tôi bắt đầu đề phòng C, nói trong ý niệm khuyên bảo phó nguyên thần này: “Hãy chính lại vị trí của mình, không được can nhiễu việc phát chính niệm”. Nhưng phó nguyên thần này không nghe lời khuyên, vẫn tiếp tục gây rối loạn.
Khi chúng tôi phát chính niệm, tôi phát hiện ra phó nguyên thần của C muốn bảo hộ sinh mệnh tà ác, tôi liền phát công nhằm vào phó nguyên thần của C, ý niệm rất rõ ràng: Nếu ngươi bảo vệ cho sinh mệnh tà ác này thì ta sẽ thanh lý luôn cả ngươi.” Phó nguyên thần này nói với sinh mệnh tà ác: “Tôi không thể bảo hộ anh được, tôi bị phát hiện rồi.” Tà ác bị thanh trừ. Phát chính niệm xong, chúng tôi bắt đầu học Pháp. Khi học Pháp đột nhiên đầu tôi rất đau, tôi lúc lắc đầu thấy C đang nhìn tôi, thấy tôi thì ánh mắt lại chuyển đi chỗ khác, ngay lúc đó tôi phát hiện ra đầu không đau nữa, tôi biết là phó nguyên thần của C đang bức hại tôi. Tôi tiếp tục học Pháp, không đầy 5 phút sau, đột nhiên ngực tôi đau nhói, tôi lập tức nhìn đồng tu C, phát hiện ra C đang nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi nhìn thì lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ngực tôi lại lập tức bớt đau.
Trong ý niệm tôi quyết định thanh trừ phó nguyên thần của C, phó nguyên thần này xuất hiện, kêu gào: “Tôi cũng đã làm rất nhiều việc chính Pháp, cô dựa vào đâu mà diệt tôi?” Tôi nói: “Ngươi bức hại chủ nguyên thần, khiến chủ nguyên thần nổi dục vọng mạnh mẽ, không tu bản thân, còn can nhiễu chúng ta phát chính niệm, khi chúng ta diệt trừ tà ác, ngươi luôn gây rối loạn, ta cũng khuyên bảo nhiều lần rồi, ngươi có nghe không? Ngươi ngồi cùng với chúng ta làm loạn, ngươi đã làm việc bại hoại hơn cả ma quỷ, dựa vào đó thì không thể để ngươi lại được.” Trong chính niệm tôi thấy phó nguyên thần này bị chính Thần tiêu hủy. Tôi yên tâm học Pháp, học được hơn 40 phút, tôi đột nhiên cảm thấy một đôi mắt đang nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một cơ chế đang tái tạo lại phó nguyên thần này. Tôi đột nhiên hiểu ra, một số phó nguyên thần mà trước đây tôi thanh lý nhưng qua một thời gian phát hiện chúng lại sản sinh ra, còn tiếp tục làm việc xấu nữa, lúc đó tôi rất bối rối: “Sao thanh lý xong rồi lại xuất hiện?” Hóa ra là có một cơ chế sản sinh ra chúng.
Tôi còn nhìn thấy trong một tầng thứ nhất định, cảnh tượng phó nguyên thần của đồng tu C tiếp nhận an bài của cựu thế lực, ký kết giao ước với cựu thế lực, tôi cảm thấy rất chấn động.
Tại cao tầng, cựu thế lực để bảo đảm cho cơ chế vận hành của chúng không bị phát hiện, đã an bài rất nhiều chi tiết, trong đó bao gồm cả việc can nhiễu các đệ tử Đại Pháp đã khai thiên mục tiết lộ những việc làm bại hoại của phó nguyên thần.
Thần phụ trách an bài nói với phó nguyên thần: “Chúng ta giao phó cho người một trách nhiệm thần thánh, để ngươi đảm nhiệm làm phó nguyên thần của vị Thần xx, trách nhiệm của người là cản trở một số người tu luyện phát hiện ra bí mật về phó nguyên thần, bảo đảm cho sự an bài của chúng ta, ngươi có thể đối mặt với nguy hiểm bị phát hiện, bị tiêu hủy, ngươi có nguyện ý đảm nhận trách nhiệm này không?” Vị Thần này nói: “Tôi đồng ý.”
Thần lại nói: “Khi ngươi bị phát hiện, bị tiêu hủy, thì không đầy nửa giờ sau, chúng ta đã an bài xong một cơ chế tự động sản sinh ra ngươi lần nữa, nó có đầy đủ uy đức và pháp lực giống như ngươi, cho nên ngươi sẽ không chết thực sự, bởi vì chúng ta có thể tái tạo được vô số ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ lãnh đạo quần thần tiêu diệt vị Thần đã tiêu hủy ngươi. Ngươi có đồng ý không?” Vị Thần này trả lời: “Tôi đồng ý.”
Thần nói: “Vì công lao của ngươi, ngươi sẽ được trở về thế giới mà ngươi đã đến, được hưởng vô lượng vinh quang, Thần giới sẽ ghi nhận những cống hiến huy hoàng của ngươi.” Phó nguyên thần đồng ý ký kết giao ước. Thần của cựu thế lực còn có những an bài khác cho phó nguyên thần, bao gồm việc làm thế nào khống chế chủ nguyên thần, cản trở chủ nguyên thần đồng hóa với Pháp, gia tăng dục vọng của chủ nguyên thần, v.v.. Những Thần ở tầng thứ đó đã hết lời khâm phục vị Thần tuân lệnh này.
Trông thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy thương xót cho phó nguyên thần của C. Đối mặt với phó nguyên thần mới được tái tạo này, tôi nghĩ trong tâm: “cựu thế lực chuẩn bị trước nhiều phó nguyên thần như vậy thì phải diệt đến khi nào đây?” Lúc này Sư phụ xuất hiện nói: “Hãy cho họ cơ hội đi!”
Qua mấy hôm không thấy đồng tu C đến nữa, sau khi đồng tu C về được mấy hôm, vào một buổi tối sau khi phát chính niệm trở về nhà, tôi cảm thấy tứ bề đều có bóng người, tầng tầng lớp lớp, lại còn nghe tiếng những bước chân nặng nề, tôi quay đầu nhìn thì không thấy ai, chỉ thấy đồng tu B đi bên cạnh, tôi cảm thấy cô ấy cách tôi rất xa, tôi không kiềm chế nổi toàn thân run rẩy, da thịt rung động, tôi nói: “Sao mình lại sợ hãi vậy?” Đồng tu B nói: “Tà ác đang bức hại chị, để tôi đưa chị về nhà.” Tối hôm sau tôi vẫn có cảm giác này, ngày thứ ba tôi cảm thấy thân thể mình như bị đánh tan, khi nằm trên giường, trong mơ hồ dường như tôi nhìn thấy trong không gian khác những mảnh thân thể tứ chi văng khắp nơi.Tôi nói cho đồng tu B cảm giác này, cô ấy nói: “Chị thực sự có một tầng thân thể đã bị đánh tan rồi.”
Lúc này, tôi và đồng tu cũng không phát chính niệm, hai ngày sau, tôi thấy Sư phụ tìm kiếm những mảnh thân thể của tôi trong một đại khung rộng lớn, Sư phụ không kể gian khổ tìm kiếm, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt Sư phụ. Sư phụ tập hợp những mảnh thân thể tìm được lại, những mảnh thân thể này biến thành một tấm bia, trên tấm bia viết: “Ngày xx tháng xx năm xx, thần thể của đệ tử xx trong thời gian chính Pháp đã bị cựu thế lực an bài loạn Thần hủy diệt, tấm bia này để tưởng nhớ đệ tử đã phó xuất sinh mệnh vì Chính Pháp.” Tôi nhìn thấy tấm bia này tỏa sáng lấp lánh, Sư phụ đặt tay lên tấm bia, tấm bia biến thành thiên quốc, tiến vào vũ trụ mới.
Ngày thứ hai sau khi thấy tấm bia, tôi đang ở nhà đột nhiên cảm thấy rất khó chịu trong tâm, cảm thấy rất đau lòng, như thể cõi lòng tan nát, toàn thân vô lực, mồ hôi đầm đìa, lập tức cảm thấy bị sốc, tôi gắng sức gọi điện cho đồng tu B nhờ cô ấy giúp phát chính niệm.
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống đất, đặt chân song bàn, kinh ngạc phát hiện ra chân tôi thâm tím, tôi xin Sư phụ gia trì, trong tâm kiên định một niệm: “Ta có Sư phụ quản, không ai động được ta.” Khi vừa lập chưởng, tôi liền nhìn thấy Sư phụ và rất nhiều chính Thần, Sư phụ nói: “Xem ra thật sự không thể giữ chúng lại rồi.” Tôi biết Sư phụ muốn nói đến phó nguyên thần của đồng tu C, và rất nhiều phó nguyên thần của các đồng tu khác.
Vậy thì tại sao lại có rất nhiều phó nguyên thần của các đồng tu trong đó? Đồng tu C đã không phát chính niệm mà đi tìm rất nhiều đồng tu, nói với họ rằng sự việc tôi làm là sai, thế này thế kia, kết quả là rất nhiều đồng tu cùng đứng lên phản đối tôi, trong không gian khác, có rất nhiều phó nguyên thần liên kết với nhau, phó nguyên thần C đã lãnh đạo chúng đến hủy hoại thân xác thịt của tôi và chân thân trong thân xác thịt của tôi.
Sau này tôi tiếp tục nhìn thấy một số cảnh tượng nữa.

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.