Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013


Ảnh: Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, Pháp

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[Chanhkien.org]
Pháp Luân do đệ tử Đại Pháp chụp được tại Lille, Pháp ngày 9/9/2001.
Ngày 9 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Lille miền Bắc nước Pháp, trong chiến dịch toàn cầu S.O.S giải cứu khẩn cấp các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung Quốc, hình ảnh Pháp Luân đã được một đệ tử Đại Pháp chụp được.
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2001/9/18/11765.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét