Bài viết của một học viên từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-8-2015] Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngộ tính tốt. Tôi chưa trải nghiệm bất cứ cảm giác đặc biệt nào và cũng không thấy các không gian khác khi tôi phát chính niệm
Tuy nhiên, một sự việc gần đây đã giúp tôi hiểu ra rằng, chừng nào mà chúng ta [có thể] phóng hạ tự ngã, và hướng nội tìm, những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.
Tháng 5 năm 2015, móng tay tôi bị mọc đâm vào thịt. Một học viên khác đã giúp tôi lấy mủ ra sau khi ngón tay tôi bị viêm. Tuy nhiên, ngón tay của tôi không khỏi, thậm chí nó còn trở nên thực sự đau đớn.
Một lần, sau nửa đêm, tôi đã tập trung nỗ lực để hướng nội và viết xuống tất cả những loại tư tưởng không đúng đắn của mình. Trong khi làm điều đó, tôi cảm thấy và nhìn thấy một thứ gì đó rơi ra từ ngón tay mình. Ngay lập tức, ngón tay tôi không còn đau đớn nữa. Hơn bao giờ hết tôi nhận ra sự kỳ diệu của việc hướng nội, vì tôi đã hướng nội nên Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn này.
Ai đúng, ai sai?
Chúng tôi mang các bản tuần báo Minh Huệ tới nhóm học Pháp, để những học viên mỗi người có được một bản. Có một lần, tôi phàn nàn với một học viên khác rằng cô ấy không đưa cho tôi bản tuần báo Minh Huệ nào. Học viên này chắc chắn rằng cô ấy đã đưa tôi một bản, nhưng tôi vẫn hơi khó chịu và nói rằng mình đã không nhận được. Ngay cả khi về đến nhà, tôi vẫn còn khó chịu về điều đó.
Tối hôm đó tôi học bài giảng của Sư phụ và đọc đến đoạn giảng Pháp:
“Tu luyện là ở vị trí số một; tôi vừa giảng rồi, chư vị nếu không thể ức chế được nó, [không] tự tìm bên trong, gặp mâu thuẫn [không] tự xét mình, chư vị không cải chính và vứt bỏ cái tâm con người, [thì] chư vị sẽ không có bộ phận tu xong kia thành Thần, chư vị chưa được tính là đã tu luyện; vậy nên chư vị phải không ngừng đưa bộ phận chưa tu luyện xong kia của chính mình tu thành Thần, tu tốt, và nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó mới là tu luyện; nếu không thì tu luyện làm gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006])
Tôi biết Sư phụ đang giúp mình nhận ra những thiếu sót của bản thân. Và tôi biết đối với mình, hành xử chiểu theo Pháp và vứt bỏ tất cả những tư tưởng tiêu cực không phù hợp với Pháp là quan trọng như thế nào.
Sư phụ cũng giảng:
“Từ nay trở đi chư vị sẽ là như thế, dẫu chư vị đúng hay không đúng, vấn đề [đúng-sai] ấy đối với một người tu luyện mà giảng là hoàn toàn không trọng yếu. Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])
Sau khi học những đoạn giảng Pháp trên, tôi cảm thấy mình đã thanh lý được nhiều tư tưởng xấu và những vấn đề liên quan đến thiếu sót này. Tôi biết mình sai, thế nhưng tôi đã không sử dụng tiêu chuẩn của người tu luyện để đo lường bản thân – tôi quá chú trọng vào bản thân mình. Liệu một vị thần có giống như thế không? Tôi quyết định chia sẻ chấp trước này trong nhóm học Pháp ở địa phương, để tôi có thể buông bỏ nó.
Vào ngày thứ hai sau khi sự việc đó xảy ra, không đợi tôi nói lời nào, học viên kia nói với tôi rằng cô ấy đã tìm thấy tuần báo Minh Huệ mà cô ấy nghĩ là đã đưa cho tôi rồi. Tôi ngộ ra rằng việc cô ấy tìm thấy nó là kết quả của việc hướng nội của mình. Sư phụ đã giúp tôi nhận ra thiếu sót không để người khác nói của tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Hướng nội và trải nghiệm sự kỳ diệu của việc hướng nội là một sự kiện đặc biệt đối với tôi và điều đó đã tăng cường tín tâm của tôi với Pháp nhiều hơn nữa.
Quả thật đúng như những gì Sư phụ giảng:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Đăng ngày 13-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.