Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 28-8-2015] Học Pháp, tu luyện cá nhân và đề cao tâm tính là điều kiện tiên quyết cho sự thăng tiến của bản thân chúng ta. Tuy nhiên, đề cao tâm tính không hẳn là chúng ta sẽ đạt đến một tầng thứ cao hơn, bởi vì có những khảo nghiệm để vượt qua trước khi chúng ta có thể đi đến một tầng thứ tiếp theo.
Sư phụ giảng rằng:
“Nói rằng không gian vật chất này dơ bẩn, nhưng không gian dơ bẩn ấy là tạo thành do sự khác nhau giữa các tầng cấu thành của vũ trụ; nó không tính là thật sự dơ bẩn. Nói rằng Thần đến đây rồi không trở về được nữa, thì không phải là vì không tẩy sạch được những thứ dơ bẩn kia, mà là cảnh giới sinh mệnh [hạ] thấp rồi, vì các chủng các dạng quan niệm trong vũ trụ, các chủng các dạng sinh mệnh chi phối, nên họ mới không trở về được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003)
Tôi tin rằng việc đề cao tầng thứ của một người tu luyện đòi hỏi phải chịu đựng nhiều khổ nạn. Các sinh mệnh ở các tầng thứ cao hơn phán xét chúng ta và ngăn chúng ta thăng lên tầng thứ của họ nếu tiêu chuẩn của chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của tầng thứ đó. Có những khổ nạn và khảo nghiệm qua mỗi tầng thứ, ngăn chúng sinh ở các tầng thứ thấp hơn thăng hoa lên.
Nhờ sự từ bi vô hạn của Sư phụ, không có sinh mệnh nào trong vũ trụ dám ngăn cản chúng ta thăng hoa lên nếu tiêu chuẩn tâm tính của chúng ta phù hợp với Pháp.
Chúng ta nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp để giúp họ hiểu chân tướng và đồng hóa với Pháp. Thực ra cũng là đang giúp họ thăng hoa lên các tầng thứ cao hơn.
Tôi nhìn thấy ở không gian khác một nhóm các sinh mệnh đang đối mặt với khảo nghiệm trước khi tầng thứ của họ có thể được đề cao. Khảo nghiệm này dường như rất dễ dàng vượt qua, nhưng một người khổng lồ cao như một tòa nhà chọc trời đang đứng gác trước cổng vào của tầng thứ đó. Nhóm các sinh mệnh kia không thể nhìn thấy người khổng lồ và không thể tìm ra cách để đề cao.
Cuối cùng, họ hướng nội và tăng cường tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, họ đã phối hợp cùng nhau, vượt qua khảo nghiệm và có thể thăng hoa lên tầng thứ cao hơn.
Một tín tâm mạnh mẽ vào Đại Pháp là chìa khóa cho sự cứu độ của các chúng sinh.

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.