Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-3-2017] Sau khi tôi gửi bài viết của mình cho trang web Minh Huệ thì tới giờ phát chính niệm. Tôi nhìn thấy cảnh tượng mình đang bay tới một công trình kiến trúc hình tròn và tôi nhận ra rằng điều này đại biểu cho việc bài viết của tôi đã được chuyển tới hòm thư của Minh Huệ.
Tôi nhìn tất cả những hộp thư của Minh Huệ và chúng có hình ảnh của rất nhiều người tu luyện. Không hình ảnh nào giống nhau bởi nguyên lai của mỗi người tu luyện là khác nhau. Vì điều này, thể ngộ của họ khác nhau, trạng thái tu luyện cá nhân cũng như những chấp trước của họ cũng không giống nhau.
Các biên tập viên dường như đang phân loại các bài viết; ở không gian khác, rất nhiều thành phần diễn viên được an bài vào các hàng khác nhau phía sau sân khấu, đợi tới lượt họ lên biểu diễn. Vì các vai diễn, họ có thể cần thay đổi các trang phục khác nhau hoặc đeo một miếng trang sức khác. Việc này cũng giống như các các biên tập viên điều chỉnh tiêu đề hoặc biên tập nội dung.
Khi tới lúc những diễn viên lên biểu diễn (ở không gian con người cũng là lúc bài viết được đăng tải), họ bước lên sân khấu tương ứng của mình. Những sân khấu riêng lẻ này, đại biểu cho mỗi bài viết, có thể kết hợp lại thành một sân khấu lớn mà từ đó có thể nhìn được toàn bộ vũ trụ.
Mỗi màn trình diễn đều độc đáo và chứa đựng nội hàm và ý nghĩa phức tạp. Chúng được biểu diễn để khích lệ, khai sáng và thức tỉnh những chúng sinh vẫn chưa minh bạch được chân tướng.
Sân khấu này cũng tiết lộ trạng thái và cảnh giới của rất nhiều vị Thần. Chúng thần trong vũ trụ được mở rộng tầm mắt còn tà ác thì vô cùng sợ hãi.
Trong toàn bộ quá trình, Sư phụ cùng các chính Thần đã quan sát và bảo hộ cho tất cả những màn trình diễn, để đảm bảo các diễn viên không bị can nhiễu.
Sau khi chứng kiến điều này, tôi cảm thấy việc gửi bài chia sẻ tới Minh Huệ là một vấn đề nghiêm túc và thần thánh. Tất cả chúng ta cần có chính niệm và sự nghiêm túc khi làm việc này.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/344885.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162828.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên