Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Từ thiên tượng kim cổ thấy được tiến trình kéo dài của tu luyện Chính Pháp (Phần 14)


Năm 2017: Thay cũ đổi mới, hung hiểm cực độ (Phần 1)
Bài viết của Thánh Duyên
[MINH HUỆ 19-02-2017] Sư phụ kéo dài thời gian tu luyện cho Đệ tử Đại Pháp hết lần này tới lần khác, rất nhiều đệ tử Đại Pháp biết trân quý, từ đó tinh tấn không ngừng. Nhưng cũng có không ít người nghe đã nhàm tai, lại trở nên bán tín bán nghi về việc kéo dài thời gian, lần lữa trễ nãi trở thành kẻ trung sỹ nghe Đạo, thậm chí còn không tin, còn dao động, rời xa chính Pháp, hoặc bước sang phía phản diện. Những điều này đều bắt nguồn từ sự bán tín bán nghi về Đại Pháp, căn nguyên của nó có thể tìm kiếm trong sự phá hoại văn hoá Thần truyền Trung Hoa của cựu thế lực, gây trở ngại cho con người hiện đại nhận thức Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Bởi vì lịch sử này đều đã được an bài lại. Kể cả rất nhiều dự ngôn, dẫu chúng đúng hay không vào thời kỳ cuối, nhưng đối với tà ác chúng là có tác dụng chấn áp tà ác và gợi ý cho con người thế gian, cảnh tỉnh nhắc nhở con người thế gian.”
Sư phụ còn giảng:
“Điều mà ai nhìn thấy cũng đều là quá khứ đã thay đổi rồi. Dẫu rằng chư vị gặp một vài sự kiện tương đồng, thì đó cũng là trong an bài cần an bài như thế; chỉ vậy thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Những thời khắc then chốt trong an bài cũ được Chính Pháp lưu giữ lại cũng được khắc lên trên thiên tượng, triển hiện ra thời khắc của những sự kiện trọng đại này, từ đó chúng ta sẽ có thể thấy được thời gian Chính Pháp được kéo dài hết lần này tới lần khác, từ đó bài trừ những nhân tố không tin để nắm vững thời gian và cơ duyên cuối cùng này.
Bài viết này chỉ là thể ngộ của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện, do tầng thứ có hạn nên sẽ có những chỗ chưa thoả đáng, mong mọi người chỉ ra và sửa lại.

(Tiếp theo Phần 13)
Trong các phần trước chúng ta đã triển hiện những thời khắc chuẩn xác của thiên tượng năm 1999, 2001, 2003, 2012 và năm 2016; đã triển hiện việc Chính Pháp đột phá ràng buộc của cựu thế lực, kéo dài thời gian hết lần này tới lần khác. Tới nay chúng ta đã bước sang năm 2017, thiên tượng năm nay lại càng hung hiểm hơn…..
2017-1-28-mh-tianxiang-43--ss.jpg
Hình vẽ: Năm 2017 sao Tuế (sao Mộc) di chuyển tới chỗ sao Giác và sao Kháng, “Thôi Bối Đồ” tiên đoán sẽ tái tạo Càn Khôn
1. “Thôi bối đồ”: Càn khôn tái tạo tại sao Giác sao Kháng
Câu cuối cùng trong quẻ thứ 52 Kim Phê Bổn trong Thôi bối đồ nói rằng: “Càn khôn tái tạo tại Giác, Kháng” (Càn Khôn tái tạo tại sao Giác, sao Kháng), giải thích đơn giản rõ ràng nhất chính là “Tuế tại Giác Kháng”, là năm tháng rơi vào sao Giác và sao Kháng, sao Tuế nằm tại sao Giác và sao Kháng. Nhìn vào thiên tượng phía trên từ năm 2016-2017, khoảng chừng ngày 15 tháng 11 năm 2016 sao Tuế di chuyển xuôi thì tiến nhập vào thiên khu của sao Giác, di chuyển xuôi trấn thủ sao Giác, di chuyển ngược trấn thủ sao Thái Vy. Trong đó từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017, sao Tuế nằm trong phạm vi của sao Giác và sao Kháng. Những thiên tượng này có ý nghĩa rằng sự kiện trọng đại nào đó sẽ được viết trong “Thôi bối đồ” đây?
2. Sao Tuế nằm tại sao Giác sao Kháng, tuyệt diệt đổi vua
Sao Tuế là tên gọi khác của sao Mộc vào thời Trung Quốc cổ đại, bởi vì sao Mộc di chuyển trong bối cảnh bầu trời sao, một vòng chu kỳ của nó gần 12 năm (11.862 năm). Vào thời Trung Quốc cổ đại một vòng tuần hoàn các vì sao trên bầu trời bình quân được chia làm 12 tuần (khác với 12 chòm sao của phương Tây), sao Mộc mỗi năm (niên tuế) sẽ đi qua một vì sao, cho nên mới gọi sao mộc là sao Tuế.
“Vũ vương phạt Ân, Tuế tại Thuần Hoả” (Khi Vũ vương diệt nhà Ân, sao Tuế dừng tại sao Thuần Hoả), đây chính là thiên tượng được ghi chép lại trong cuốn sách sử “Quốc ngữ” từ 3.000 năm trước. Năm đó khi Vũ vương diệt Trụ, sao Mộc đã di chuyển tới phạm vi “Thuần Hoả” của 12 vì sao.
“Tuyệt diệt đổi vua lần đầu tiên”
Trong hình vẽ thiên tượng phía trên, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2016, sao Mộc di chuyển xuôi tiến nhập vào phạm vi sao Giác. Ngày 7 tháng 2 năm 2017 sao Mộc di chuyển xuôi trấn thủ sao Giác, là đã phạm phải góc phải của con rồng trong 7 ngôi sao Thương Long, trấn thủ tại ngôi sao bên phải trong số 2 ngôi sao của sao Giác, tức là sao Tuế phạm phải góc phải. Ý nghĩa của thiên tượng này đã không thể tra cứu được trong cuốn “Thiên Quan Thư – Sử ký” và “Thiên Văn chí – Hán Thư”.
Có câu rằng: Tháo nút phải tìm người buộc dây, muốn giải khai lời tiên đoán về tượng này trong “Thôi Bối Đồ”, thì chỉ có thể tìm đáp án từ trong “Ất Tỵ Chiêm” (Quẻ Ất Tỵ), một cuốn sách khác truyền đời nổi tiếng tác giả Lý Thuần Phong. “Ất Tỵ Chiêm” là tác phẩm nổi tiếng về Thiên văn học, thiên tượng học, trong đó không chỉ nói về kết cấu và phương pháp sử dụng của “Hỗn thiên nghi 3 vòng tròn xoắn nhau”, một thiết bị đo lường thiên văn đỉnh cao do ông sáng chế, mà còn có cách đo cấp gió, có cách dự báo khí tượng, còn có quy luật vận hành của nhật nguyệt cùng tất cả các hành tinh trên bầu trời và sự di chuyển của các chòm sao, hơn nữa nó còn có ý nghĩa về những quẻ bốc về những thiên tượng khác nhau. Trong đó ý nghĩa thiên tượng học về sự vận hành của sao Tuế trong “Ất Tỵ Chiêm” cũng nói: “Tuế tinh phạm hữu Giác, thiên hạ canh vương, sử tuyệt diệt” (Sao Tuế phạm vào góc phải, thiên hạ đổi vua, dẫn tới tuyệt diệt), là thiên tượng đại hung hiểm!
“Tuyệt diệt đổi vua lần thứ hai”
Nhìn lại sao Tuế di chuyển ngược trấn thủ sao Thái Vy, trong “Ất Tỵ Chiêm” gọi sao Tuế di chuyển ngược trấn thủ sao Thái Vy gọi là trấn thủ sao Chẩn. Nhìn vào hình thiên tượng phía trên, do thiên tượng Trung Quốc cổ đại cắt theo chiều dọc tại vị trí bên trái của sao Thái Vy, phía trên của sao Chẩn, cho nên “Di chuyển ngược trấn thủ bên trái sao Thái Vy” cũng giống với thiên tượng “Di chuyển ngược trấn thủ sao Chẩn”, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.
“Ất Tỵ Chiêm” nói rằng: “Mộc nghịch hành chí Chẩn, cập thủ chi, kỳ quốc hữu tang, nhân quân cải phục, thiên hạ canh chủ chi lệnh.” (Sao Mộc di chuyển ngược tới sao Chẩn và trấn thủ tại đó, thì nước ấy sẽ có tang, quân và dân sẽ thay đổi trang phục, Trời hạ lệnh thay chủ mới), là thiên tượng đại hung hiểm!
“Tuyệt diệt đổi vua lần thứ ba”
Ngày 22 tháng 12 năm 2017 sao Mộc di chuyển vào sâu trong ngưỡng cửa của sao Đê, giống như một chiếc thuyền lái tới gần ngôi sao bên phải sao Đê. “Ất Tỵ Chiêm” nói rằng: “Mộc thừa Đê chi hữu tinh, thiên hạ hữu đại thuỷ, đại binh.” (Sao Mộc đi tới ngôi sao bên phải sao Đê, thiên hạ sẽ có lũ lụt, binh biến lớn.)
Hai ý nghĩa thiên tượng này rốt cuộc là lũ lụt hay binh biến lớn? Trong quá khứ phải bốc quẻ để xác định ý nghĩa lúc đó, còn ngày nay đã tu Đại Pháp thì không cần tới những thứ của Đạo gia nữa. Tôi dùng Thiên nhãn thông phân tích thì phát hiện thấy thiên tượng sao Tuế năm 2017 trong an bài của cựu thế lực là điềm vô cùng hiểm ác. Sau khi cựu thế lực kéo dài thời gian từ ngày 21 tháng 12 năm 2012, lại hiển hiện an bài của cựu thế lực tại tầng cao hơn, ấn định năm 2017 sẽ là năm giao thời giữa kỷ nguyên cũ và kỷ nguyên mới. Ý nghĩa thiên tượng của “lũ lụt” này chính là “Đại sóng thần” được thể hiện trong một tiết mục của đêm hội biểu diễn Shen Yun trước kia, trận đại sóng thần này rốt cuộc lớn tới mức nào? Còn lớn hơn cả trận đại hồng thuỷ được ghi lại trong “Thánh Kinh”, quét sạch tất cả lục địa, cao nguyên, nhấn chìm nhân loại. Chỉ có những người minh bạch chân tướng Đại Pháp, những người thoái xuất khỏi Trung Cộng mới trực tiếp được cứu độ, tiến nhập vào kỷ nguyên mới, trong đống đổ nát của nền văn minh sau khi sóng thần rút đi, sẽ bắt đầu lại từ con số 0, xây dựng lại nền văn minh mới.
Có thể có người hỏi rằng: Có thực sự có sóng thần lớn như vậy không, còn có người có thể được cứu không?
Kỳ thực vào thời khắc này đã là lúc chân tướng đại hiển cuối cùng mà cựu thế lực ấn định. Trong “Cựu ước – Thánh Kinh” chẳng phải đã từng triển hiện thần tích Moses đại hiển, chặn đứt biển đỏ, cứu vớt những người tín ngưỡng vào Thần, là 1 triệu người Israel đó sao? Trong cảnh tượng an bài cũ này cũng là bậc thánh nhân (Cao Dương) cuối cùng đại hiển thần thông, cứu độ những người minh bạch chân tướng Đại Pháp, kỳ thực là những chúng sinh không đứng cùng một phía với Sa tăng. Chính Pháp đã thay đổi an bài cũ, dùng Thần lực huỷ đi trận sóng thần này, cũng giống như điều ám thị trong tiết mục của Shen Yun, nhưng thiên tượng này là ý nghĩa kết thúc, chưa hẳn là sẽ biến đổi.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết rằng có rất nhiều kiếp nạn như thế này đều đã được Sư phụ hoá giải. Nhưng hoá giải không phải là vô duyên vô cớ là hoá giải được, sau khi hoá giải nạn lớn sẽ trở thành kiếp nạn nhỏ hơn theo kiểu này kiểu khác. Hơn nữa tiền đề để chuộc tội cứu vớt nhân loại là tội nghiệp của chúng sinh phải có người gánh chịu, mới có thể sống sót qua được ngưỡng cửa của đại kiếp nạn cũ từ năm 2016-2017. Kỳ thực mỗi lần Chính Pháp đột phá an bài cũ, thời gian được kéo dài ra đều là do một thân Sư phụ gồng gánh tội nghiệp thay cho tất cả chúng sinh.
3.“Ngày 10 tháng 6” và “Ngày 3 tháng 12”,thiên tượng khắc ghi thiện ác tỏ tường
Quỹ đạo của sao Tuế năm 2017 lại tiếp tục khắc hoạ thiện ác lên trên thiên tượng.
Trong hình vẽ thời điểm sao Mộc trấn thủ, uy hiếp sao Thái Vy là ngày 10 tháng 6 năm 2017, ngày 10 tháng 6! Phòng 610 là tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân thiết lập, vượt trên cả hệ thống công an, kiểm sát, toà án, dùng quyền lực thay cho pháp luật, do được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 mà được đặt tên như vậy, với nhiệm vụ là đôn đốc chỉ dẫn công an, kiểm sát, toà án bẻ cong pháp luật để thực thi việc bức hại. Thái Vy Viên như phần trước đã nói là ngôi sao đại diện cho chính phủ. Thiên tượng, cuốn sách thiên thư không văn tự, đã một lần nữa khắc hoạ thời điểm đại diện cho cuộc bức hại này lên vị trí trấn thủ sao Thái Vy, lại một lần nữa triển hiện ra cho khắp thiên hạ được biết: Phòng 610 đại diện cho chính sách bức hại của đảng họ Giang, mới là uy hiếp lớn nhất với chính phủ mới. Điều này đồng nhất đến ngỡ ngàng với thiên tượng Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Tâm năm 2016, khắc hoạ “Ngày 1 tháng 7” đại diện của Trung Cộng gây nguy hiểm cho người cầm quyền đương thời!
Chúng ta lại tiếp tục nhìn vào thời điểm đầu phía bên kia, ngày 3 tháng 12 năm 2017. Đây là thời gian kết thúc “Càn khôn tái tạo tại Giác Kháng”, “Tuế tại Giác Kháng” (Càn khôn tái tạo tại sao Giác, sao Kháng, Sao Tuế tại sao Giác, sao Kháng), vậy ngày 3 tháng 12 năm 2017 có ý nghĩa gì?
Những đệ tử Đại Pháp đã bước qua “Đại kiếp năm 1999” đều sẽ nhớ rõ ngày 3 tháng 12 năm 1999, là ngày mà Trung Cộng đã sớm định ra sẽ công khai xét xử Vương Trị Văn, người của Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng trước khi xét xử công khai toà án lại đột nhiên thông báo rằng phiên toà sẽ lui lại, vì sao phải lui lại? Khi bóc trần cái cớ bề mặt, nhìn thẳng vào nguyên nhân tại tầng sâu hơn, những đệ tử lâu năm đều biết một điều là dẫu xét về Pháp lý mọi người đều biết đó là một cơ hội khảo nghiệm viên mãn, nhưng lúc đó những người chuẩn bị bước ra bảo vệ Đại Pháp lại quá ít, ít vô cùng, rất nhiều người vẫn đang ngó nghiêng, rất nhiều người còn đang do dự, rất nhiều lại coi việc tự bảo vệ là thượng sách. Nhưng Sư phụ đã kéo dài cuộc phán xử này là vì để nhiều đệ tử Đại Pháp hơn có thể chứng ngộ được quả vị chính giác vô tư vô ngã. Sau này cuộc xét xử bắt đầu vào ngày 26 tháng 12, những đệ tử Đại Pháp có thể bước ra đã nhiều hơn một chút, nhưng vẫn còn rất hữu hạn, số người đạt tiêu chuẩn còn rất hữu hạn.
“Ngày 3 tháng 12” là ngày nằm trong an bài của cựu thế lực, là thời khắc lần đầu tiên con người thế gian xét xử đệ tử Đại Pháp, là mở đầu cho kỷ nguyên mới của nhân loại.
4. Hành trình vận mệnh của Trung Cộng trong “Thôi bối đồ”: Từ năm 19862017
Tượng thứ 52 Kim Phê Bổn trong “Thôi Bối Đồ”
2017-1-28-mh-tianxiang-33--ss.jpg
Hình vẽ: Tượng thứ 52 Kim Phê Bổn trong “Thôi bối đồ”​
Sấm viết Tuệ Tinh sạ kiến
Bất lợi Đông Bắc
Củ củ hà chi
Chiêm bỉ lạc quốc
Tụng viết:
Sam Thương nhất điểm hiện Đông phương
Ngô Sở y nhiên hữu đế vương
Môn ngoại khách lai chung bất cửu
Càn Khôn tái tạo tại Giác Kháng
Sấm viết Đột nhiên nhìn thấy sao Chổi
Bất lợi vùng Đông Bắc
Lặng lẽ rời đi, ngóng về phía bên kia
Nơi mang lại hạnh phúc cho đất nước
Tụng viết:
Sao Sam Thương hễ xuất hiện tại phương Đông
Vùng đất Ngô Sở lại có đế vương mới
Ngoài cửa khách tới ở lại cũng không lâu
Càn Khôn tái tạo lại tại sao Giác, sao Kháng
“Tuệ Tinh sạ kiến, Bất lợi Đông Bắc”(Đột nhiên nhìn thấy sao Chổi xuất hiện, điều này bất lợi vùng Đông Bắc): Sao chổi đột nhiên xuất hiện, bất lợi cho Đông Âu và Liên Xô cũ tại phía Bắc của Trung Quốc, Trời trách phạt doanh trại của Quốc tế Cộng sản.
Sao chổi được ghi lại sớm nhất trong cuốn “Xuân Thu”, “Thôi bối đồ” của Lý Thuần Phong, là một trong những nhà thiên văn học hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay thời Trung Quốc cổ đại, có thể dự đoán Nhật thực không sai lệch một giây. Tại đây ông dùng thiên tượng sao Chổi để tiên đoán về thế sự thì cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trong dự ngôn “Thôi Bối Đồ” đã nhiều lần xuất hiện thiên tượng, đó là ký hiệu thời gian rất chuẩn xác.
Tháng 2 tháng 1986 sao Chổi xuất hiện. Tháng 3, Gorbachev, tổng bí thư của Đảng cộng sản Liên Xô cũ đã bắt đầu cuộc cải cách “tư duy mới” của y, trong doanh trại của Cộng sản quốc tế nổi lên trào lưu dân chủ, tự do. Năm 1989 Đông Âu xảy ra đột biến, 8 nước trong trận địa Cộng sản vứt bỏ Chủ nghĩa Cộng sản. Năm 1990 thống nhất nước Đức, năm 1991 Liên Xô sụp đổ. Trong “Đại khí hậu Quốc tế” này, nổi lên trào lưu học sinh sinh viên năm 1986 tại Trung Quốc Đại lục, Hồ Diệu Bang, người được lòng dân đã từ chức, năm 1989 phong trào học sinh sinh viên lại dấy lên, Triệu Tử Dương, người thuận ý dân bị giam lỏng, rồi lập tức tới “Cuộc đại thảm sát Lục Tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989”.
“Củ củ hà chi, Chiêm bỉ lạc quốc”(Lặng lẽ rời đi, Ngóng về phía bên kia nơi mang lại hạnh phúc cho đất nước) : Chỉ việc Triệu Tử Dương từ chức, rời khỏi đám “Thạc Thử” (Đám tham quan) quan liêu hủ bại, cất bước một mình rời đi, bước trên con đường hiến thân vì lý tưởng, vì tự do dân chủ. Mặt trời trong hình vẽ là ẩn dụ tên của Triệu Tử Dương. Người giống như quân vương, ẩn dụ chỉ Triệu Tử Dương, mặt hướng về phía Bắc, lưng hướng về phía Nam, dung mạo như thiên tử, nhìn kỹ lại không phải là thiên tử “Diện nam bối Bắc” (mặt hướng về phía Nam, lưng hướng về phía Bắc), quyền bính nằm trong tay Đặng Tiểu Bình, Đặng mới là thiên tử nắm thực quyền mà thiên tượng thừa nhận.
“Sam Thương nhất điểm hiện Đông phương”(Sao Sam Thương hễ xuất hiện tại phương Đông): Sao Sam Thương (tên khác của sao Chổi) sau khi xuất hiện, Thiên An Môn đã dùng súng ống thảm sát những học sinh sinh viên yêu nước trong cuộc vận động của quần chúng.
“Ngô Sở y nhiên hữu đế vương” (Vùng đất Ngô Sở lại có đế vương mới): Vùng đất Ngô Sở đã xuất hiện nguyên thủ mới, Giang Trạch Dân dẫm đạp lên máu tươi của học sinh sinh viên trong phong trào Lục Tứ mà lên nắm quyền.
Môn ngoại khách lai chung bất cửu” (Ngoài cửa khách tới ở lại cũng không lâu): “Khách” trong “Thôi Bối Đồ” chỉ người ngoại tộc, người nước khác, ở đây là chỉ Trung Cộng, một “hồn ma tới từ phương Tây”, khởi nguồn từ Đức, được Liên Xô cải tiến và Đại Lục kế thừa.
“Càn Khôn tái tạo tại Giác Kháng” (Càn Khôn tái tạo lại tại sao Giác, sao Kháng): Phân tích đơn giản, rõ ràng nhất về ý nghĩa thâm sâu này chính là “Tuế tại Giác Kháng” (Sao Tuế nằm tại sao Giác và sao Kháng), từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, sao Tuế quanh quẩn, trấn thủ tại sao Giác, sao Thái Vy, rồi tiếp tục đi vào phạm vi của sao Kháng, mọi người có thể ngay lập tức nhìn thấy điều này, điềm báo đại hung hiểm “Tuyệt diệt, đổi vua, uy hiếp ngày 10 tháng 6, lũ lụt” đều xảy ra khi sao Tuế tiến gần tới phạm vi của sao Giác và sao Hàng. “Thôi bối đồ” tiên đoán trong giai đoạn này “Càn khôn sẽ tái tạo”.
2017-1-28-mh-tianxiang-43--ss.jpg
Hình vẽ: Sao Tuế (sao Mộc) năm 2017 di chuyển tới sao Giác, sao Kháng, dự ngôn “Thôi Bối Đồ” nói rằng Càn khôn sẽ tái tạo
Đại sóng thần theo an bài của cựu thế lực mà chúng ta nhắc tới trong phần trước, là sự thay thế của nền văn minh cũ và mới, là một kiểu tái tạo Càn Khôn. Nhưng hàm nghĩa trên mặt chữ của “Thôi Bối Đồ” đã được đột phá, siêu xuất khỏi an bài sóng thần cũ. Qua bài này chúng ta có thể hiểu được rằng Càn Khôn tái tạo là chỉ: Thiên hạ đã biến đổi, làn sóng đỏ sụp đổ. Thọ mệnh của Trung Cộng, theo ấn định của cựu thế lực tại cao tầng thì không thể kéo dài hết năm 2017.
Kết cục của làn sóng đỏ đồng nghĩa với sự kết thúc của cuộc bức hại, sự kết thúc của Chính Pháp. Vậy thì Chính Pháp có còn đột phá giới hạn đã ấn định được kéo dài này của cựu thế lực nữa hay không? cựu thế lực tại tầng cao hơn liệu có còn an bài kéo dài thêm thời gian tương ứng nào mà sớm đã an bài hay không?
5. Năm 2017 ngọn núi rẽ đôi dòng nước trong thiên tượng hung hiểm
Từ năm 1999 tới năm 2017, trong 18 năm này đủ loại thiên tượng hung hiểm đều xuất hiện tập trung, mức độ hung hiểm đa phần là những thiên tượng đại hung:
Năm 1999: Sao Hoả trấn thủ bên ngoài cửa sao Đê (Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải), trấn thủ sao Giác, phạm vào sao Kháng (Trung Cộng và một tay họ Giang bắt đầu đàn áp Đại Pháp, cuộc đại chiến chính tà của vũ trụ bắt đầu);
Năm 2001: Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Vỹ (Quỷ Sa tăng họ Giang bị thương ở chân)
Năm 2003: Sao Phạt hai lần phạm vào sao Đê (Trời trách phạt giáng hạ ôn dịch);
Năm 2004: Ba ngôi sao: Sao Mộc, sao Hoả, sao Thuỷ phạm phải sao Thái Vy (Bài trước chưa nhắc tới);
Năm 2008: Ba ngôi sao: Sao Hoả, sao Kim, sao Thuỷ phạm phải sao Thái Vy (Bài trước chưa nhắc tới);
Năm 2009: Ba ngôi sao: Sao Thổ, sao Thuỷ, sao Kim phạm phải sao Thái Vy (Bài trước chưa nhắc tới);;
Năm 2010: Bốn ngôi sao: Sao Thổ, sao Hoả, sao Kim, sao Thuỷ phạm phải sao Thái Vy (Bài trước chưa nhắc tới);
Năm 2012: Sao Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Thái Vy (Trời trách tội diệt Phật)
Năm 2015: Ba ngôi sao: Sao Hoả, sao Kim, sao Thuỷ phạm phải sao Thái Vy (Bài trước chưa nhắc tới);
Năm 2016: Sao Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Tâm, sao Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Đê (Trời trách tội Sa tăng, vũ trụ phán xử);
Năm 2017: Sao Tuế trấn thủ sao Giác, trấn thủ sao Thái Vy, đi tới ngôi sao bên phải của sao Đê (Tuyệt diệt, thay vua, lũ lụt).
Sao Thái Vy đại diện cho chính phủ của triều đình, có ý nghĩa đặc biệt với Trung Cộng. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới năm 2017, sao Thái Vy liên tiếp bị sao Phạt phạm phải, vốn đều đối ứng với việc Trời trách phạt. Vài năm gần đây con người thế gian thường nói “Trời diệt Trung Cộng” là căn cứ vào thiên tượng này. Nếu Trung Cộng không phải được cựu thế lực bảo vệ hết lần này tới lần khác nhằm duy trì cuộc bức hại thì sớm đã sụp đổ trong những thiên tượng này, nhưng dù tiếp tục kéo dài thêm thời gian cũng khó thoát khỏi ngày tàn bị trời diệt.
Sau năm 2017, trong 23 năm từ năm 2017-2040, thiên tượng hung hiểm rất ít, hơn nữa chỉ có năm 2031 và năm 2040 là có đại hung tượng:
Năm 2019: Sao Thuỷ, sao Kim, sao Hoả phạm phải sao Thái Vy (Khoảng cách 3 ngôi sao khá xa, hung hiểm không lớn);
Năm 2029: Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Thái Vy;
Năm 2031: Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Đê;
Năm 2040: Chuỗi 5 ngôi sao: sao Thổ, sao Hoả, sao Mộc, sao Kim, sao Thuỷ phạm phải sao Thái Vy.
Tức là sau khi năm 2017 qua đi thì những năm hung hiểm tập trung đông trên thiên tượng cũng qua đi. Vì sao lại qua đi? Là vì năm 2017 là năm “Tái tạo Càn khôn tại Giác, Kháng”, sau khi tái tạo Càn khôn, kỷ nguyên mới của nhân loại sẽ không còn bức hại Phật, không còn những điềm trời phạt cự đại tương ứng nữa. Thiên tượng là một bộ sách thiên thư không văn tự, an bài của những tầng thứ khác nhau, đều được thể hiện ra trong thiên tượng. Nhưng, lại xuyên suốt từ trên xuống dưới, không hề sai lệch. Năm 2017 là thiên tượng hung hiểm núi rẽ đôi dòng nước, thiên tượng hung hiểm không còn tiếp tục xuyên xuốt suốt dưới nữa. Có thể thấy rằng, an bài bức hại chính Pháp của cựu thế lực đã kết thúc triệt để.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, từ hình thế hiện nay mà xét, và tình huống tôi thực thi việc này mà xét, chiểu theo trạng thái hiện nay mà xét, một bộ những thứ mà chúng an bài cũng chẳng còn được bao nhiêu ngày đâu, phải vậy không? ” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).
Theo lý giải hạn hẹp của tôi trong trạng thái tu luyện của mình hiện nay tôi hiểu được rằng: cựu thế lực an bài bộ cơ chế bức hại đó cho Chính Pháp, sẽ ”đi vào hồi kết” sau khi “Tái tạo Càn khôn” năm 2017. Những việc sau khi cuộc bức hại kết thúc không có quan hệ gì lớn tới chính Pháp vũ trụ. “Tương kế tựu kế” mà Sư phụ giảng theo hiểu biết cá nhân tôi là: đã tới lúc “tựu kế” phải kết thúc, “tương kế” thế nào đây? Điều này có thể cũng đồng nghĩa với việc Chính Pháp vũ trụ sẽ kết thúc.
Liệu có phải như vậy hay không? Còn phải xem khải thị của Shen Yun.
(Còn tiếp)
Mục lục phần sau:
Từ thiên tượng kim cổ thấy được tiến trình kéo dài của tu luyện Chính Pháp (Phần 15)
Năm 2017: Thay cũ đổi mới, hung hiểm cực độ (Phần 2)
6. Chính Pháp sắp kết thúc, Shen Yun có khải thị
7. Chính Pháp kết thúc sẽ đi đâu về đâu? Shen Yun như có tiếng nói bên ngoài màn ảnh
8. [Giai đoạn] tu luyện trong mê nhanh chóng đề cao sắp kết thúc
9. Đột phá chướng ngại xuất ra chính tín, thực thi một cách lý trí, thực sự tinh tấn

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/从古今天象看正法修炼的延续-14–341954.html
Đăng ngày 21-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét