Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Từ thiên tượng kim cổ thấy được tiến trình kéo dài của tu luyện Chính Pháp (Phần 12)


Năm 2012: Hỏa tinh thủ Thái Vy, biểu thị tội diệt Phật
Bài viết của Thánh Duyên
[MINH HUỆ 15-2-2017] Sư phụ kéo dài thời gian tu luyện cho Đệ tử Đại Pháp hết lần này tới lần khác, rất nhiều đệ tử Đại Pháp biết trân quý, từ đó tinh tấn không ngừng. Nhưng cũng có không ít người nghe đã nhàm tai, lại trở nên bán tín bán nghi về việc kéo dài thời gian, lần lữa trễ nãi trở thành kẻ trung sỹ nghe Đạo, thậm chí còn không tin, còn dao động, rời xa chính Pháp, hoặc bước sang phía phản diện. Những điều này đều bắt nguồn từ sự bán tín bán nghi về Đại Pháp, căn nguyên của nó có thể tìm kiếm trong sự phá hoại văn hoá Thần truyền Trung Hoa của cựu thế lực, gây trở ngại cho con người hiện đại nhận thức Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Bởi vì lịch sử này đều đã được an bài lại. Kể cả rất nhiều dự ngôn, dẫu chúng đúng hay không vào thời kỳ cuối, nhưng đối với tà ác chúng là có tác dụng chấn áp tà ác và gợi ý cho con người thế gian, cảnh tỉnh nhắc nhở con người thế gian.”
Sư phụ còn giảng:
“Điều mà ai nhìn thấy cũng đều là quá khứ đã thay đổi rồi. Dẫu rằng chư vị gặp một vài sự kiện tương đồng, thì đó cũng là trong an bài cần an bài như thế; chỉ vậy thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Những thời khắc then chốt trong an bài cũ được Chính Pháp lưu giữ lại cũng được khắc lên trên thiên tượng, triển hiện ra thời khắc của những sự kiện trọng đại này, từ đó chúng ta sẽ có thể thấy được thời gian Chính Pháp được kéo dài hết lần này tới lần khác, từ đó bài trừ những nhân tố không tin để nắm vững thời gian và cơ duyên cuối cùng này.
Bài viết này chỉ là thể ngộ của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện, do tầng thứ có hạn nên sẽ có những chỗ chưa thoả đáng, mong mọi người chỉ ra và sửa lại.

(Tiếp theo Phần 11)
Phần trước chúng ta từ sự chuẩn xác của thiên tượng đã chứng minh được: Những đại chiến chính tà ở nhân gian, đại chiến Thần ma được dự ngôn trong “Sách Khải Huyền – Kinh Thánh”, là đối ứng với việc Trung Cộng bức hại tín ngưỡng, hộ pháp ở nhân gian, phản bức hại ngày nay; chi tiết thiên tượng vào các năm 2003, 2012 là ấn chứng cho việc Chính Pháp đã kéo dài thời gian. Trong phần này, chúng ta quay trở lại văn hóa thiên tượng của Trung Quốc, để triển hiện lời cảnh tỉnh mà sự kéo dài thời gian trên thiên tượng đã lưu lại.
2017-1-28-mh-tianxiang-26--ss.jpg
Hình vẽ: Đồ hình thiên tượng năm 2012, Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy
1. Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy, Trời trách phạt tội diệt Phật
Đồ hình thiên tượng của văn hóa Maya ở phần trước đã vượt khỏi phạm vi hướng ngang trong văn hóa thiên tượng Trung Quốc, mà văn hóa thiên tượng Trung Quốc, đối với thiên tượng năm 2012 lại tự có sự giải thích hệ thống của nó.
Đầu năm 2012 xảy ra một thiên tượng hung hiểm: Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy. Mặc dù những sự kiện nhân gian mà thiên tượng sau cải biến đối ứng với đều đã bị đả loạn, nhưng loại đả loạn này tại cựu thế lực ở cao tầng hơn, lại là an bài có trật tự, từ trong đó có thể thấy được thiết kế ở các tầng thứ khác nhau. Phần trước đã từng nói, trong thiên tượng học của Trung Quốc thì Thái Vy đại biểu cho chính phủ, Phạt tinh Huỳnh Hoặc lưu thủ ở Thái Vy, là thiên kiếp của kẻ đương quyền, thiên nạn của triều đình, vậy nó đối ứng với cái gì trong nhân gian đây?
Ôn cố mà tri tân, đối với việc này trong những bài viết trước chúng ta đã có bàn về thiên tượng tương đồng, ý nghĩa chân thực của loại thiên tượng này đã nổi lên khỏi mặt nước [lộ rõ] rồi. Đối với đồ hình dưới đây của năm 955 của chúng ta, cũng tương tự là Huỳnh Hoặc di chuyển xuôi vào thủ giữ Thái Vy, năm 955 là năm Trời trách phạt Sài Vinh diệt Phật, năm 2012 đương nhiên là Trời trách phạt đối với Trung Cộng, đối với việc Trung Cộng diệt Phật.
Phân tích sâu thêm, năm 955 thời gian mà Hỏa tinh phạm vào Thái Vy đạt cự ly gần nhất là ngày 4 tháng 6, lúc này vị trí của Hỏa tinh, so với khi nó phạm vào Thái Vy ở cự ly gần nhất năm 2012 vào ngày 1 tháng 7 là tương đồng, mà ngày 1 tháng 7 được định làm ngày thành lập Trung Cộng, phạt tinh Huỳnh Hoặc phạm vào ngày 1 tháng 7, rõ ràng là Trời phạt Trung Cộng, không nghi ngờ gì là đối ứng với việc Trời trách phạt Trung Cộng.
2017-1-28-mh-tianxiang-02--ss.jpg
Hình vẽ: Thiên tượng hung hiểm năm 954-955 – Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy (Hậu Chu Thế Tông đăng cơ năm thứ nhất – thứ hai Hiển Đức)
Đương nhiên đây cũng là Trời trách phạt đối với kẻ đương quyền ở Trung Quốc bấy giờ – mặc dù lúc đó Hồ Cẩm Đào là chủ tịch nước, nhưng mà ông ta lại không phải là kẻ nắm quyền thực sự. Hồ Cẩm Đào trở thành nguyên thủ quốc gia trên hình thức từ 2002 đến năm 2012, hoàn toàn bị thế lực của Giang Trạch Dân làm mất thực quyền, chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải, còn mấy lần bị phe của Giang ám sát. Cho nên Hồ Cẩm Đào không phải là kẻ nắm quyền thực sự, vậy thì Trời trách phạt đối với tội diệt Phật năm 2012 cũng là phạt tên hề Giang Trạch Dân đương quyền, không liên quan đến Hồ Cẩm Đào.
Sự tước đoạt quyền của cựu thế lực, vì để bức hại mà bức hại
Tôi lý giải được như sau: Sư phụ đã kéo dài thời gian Chính Pháp, việc kéo dài này không phải là đến sát thời điểm chốt thì mới triển hiện ra, mà là đã sớm kéo dài từ trước rồi, lại một lần nữa hoàn toàn đả phá an bài của cựu thế lực, cựu thế lực không chịu. cựu thế lực ở tầng thấp cho rằng Sư phụ kéo dài 10 năm, liền tương ứng theo đó mà cải biến cựu tiến trình năm 2002-2012, đã tước đoạt quyền bính thiên tử của Hồ Cẩm Đào, bởi vì nếu như để cho Hồ Cẩm Đào nắm quyền bính thiên tử nữa, lại có thêm Ôn Gia Bảo vốn thuộc vào sinh mệnh chính diện phụ tá nữa, thì tuyệt đối sẽ không dung nhẫn cho tà ác hành ác, rất dễ đi theo cựu tiến trình trong số mệnh, bình phản cho Đại Pháp, sau khi bình phản rồi làm sao còn tiếp tục Chính Pháp 10 năm? Thế thì chẳng phải là thành ra Chính Pháp thuận lợi mà không có ma nạn gì rồi sao? cựu thế lực tuyệt đối không chịu!
Chúng nhất định cũng sẽ theo đó kéo dài bức hại 10 năm, cho nên liền triệt bỏ thực quyền thiên tử trong số mệnh của Hồ Cẩm Đào, chỉ cấp cho hư danh mà không có thực quyền. Biểu hiện trong nhân gian chính là, năm 2002 Hồ Cẩm Đào trở thành Tổng bí thư trên hình thức, lại bị Giang Trạch Dân đùa giỡn bám lấy chức chủ tịch quân ủy có thực quyền, mãi đến năm 2005 Hồ Cẩm Đào mới có được con dấu của chủ tịch quân ủy, nhưng mà lại bị thế lực hủ bại của Giang phái trong quân đội làm mất thực quyền.
2. Năm 2012, từng được định ra là năm kết thúc bức hại
Tam tinh phạm biên giới Thái Vy, thiên tử thế hệ ba gặp kiếp số
Chòm sao Thái Vy, đối với Trung Cộng có ý nghĩa trọng đại. Người nắm quyền thế hệ thứ nhất của triều đại đỏ, Mao Trạch Đông qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1976, thiên tượng vào ngày hôm đó là: Tam tinh phạm vào Thái Vy, Thần tinh (sao Thủy), Phạt tinh Thái Bạch (sao Kim), Phạt tinh Huỳnh Hoặc (Hỏa tinh) cùng xâm phạm chòm sao Thái Vy (đối ứng với ba lực lượng đang tranh đoạt đế vị).
2017-1-28-mh-tianxiang-30--ss.jpg
Hình vẽ: Ngày 9 tháng 9 năm 1976, đồ hình thiên tượng vào ngày Mao Trạch Đông qua đời
Người nắm quyền thế hệ thứ hai của triều đại đỏ là Đặng Tiểu Bình, ngày 19 tháng 2 năm 1997 qua đời, thiên tượng ngày hôm đó: Phạt tinh Huỳnh Hoặc di chuyển xuôi vào thủ Thái Vy.
2017-1-28-mh-tianxiang-31--ss.jpg
Hình vẽ: Ngày 19 tháng 2 năm 1997, đồ hình thiên tượng ngày Đặng Tiểu Bình qua đời
Đến thiên tượng “Huỳnh hoặc thủ Thái Vy, Trời trách tội diệt Phật” vào năm 2012, đương nhiên là đối ứng với việc hết đời của tên hề Giang Trạch Dân, triều đại đỏ sụp đổ (ngày 1 tháng 7 bị Hoả tinh phạm vào), bức hại kết thúc, mà sau đó bắt đầu Pháp Chính Nhân Gian, đây là kế hoạch của cực thế lực ở cao tầng đối với việc kéo dài Chính Pháp 10 năm.
2017-1-28-mh-tianxiang-26--ss.jpg
Hình vẽ: Đồ hình thiên tượng năm 2012, Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy
Nhưng cựu thế lực tầng này không ngờ tới, Chính Pháp lại đột phá an bài của chúng, lại kéo dài tiếp, thế là chúng cũng theo đó mà kéo dài thọ mệnh cho tà ác, kéo dài bức hại, không chịu kết thúc bức hại trước thời hạn.
Ký ức bị ngủ quên, cơ hội được kéo dài
Giai đoạn cuối khi Hồ Cẩm Đào còn đương nhiệm, thế lực Giang phái suy thoái, ông ta nỗ lực thoát ly, đã chủ trương bãi bỏ trại tạm giam tội ác của Trung Cộng, trong đó lúc bấy giờ cũng từng là sào huyệt đen tối bức hại đệ tử Đại Pháp; quyết định bắt giữ Bạc Hy Lai, đó đều là công đức rất lớn. Nhưng mà, đem so với huy hoàng vô hạn ban đầu có trong mệnh, thì bất quá chỉ là vụn vặt mà thôi.
May mà Chính Pháp cấp cho hết thảy chúng sinh cơ hội, thời gian bị trì hoãn, là vì để chúng sinh hoàn thành thệ ước, hoàn thành sứ mệnh tiên thiên, khai sáng huy hoàng mà kéo dài. Bức hại chưa dừng lại, cơ hội vẫn còn, đối với mỗi một chúng sinh, cơ hội là bình đẳng.
Thiên tượng lại một lần nữa chỉ hướng đến sự kết thúc của Trung Cộng trong năm 2012 – Năm này từng bị cựu thế lực tầng thấp kéo dài cho thời điểm chốt kết thúc Chính Pháp, còn cựu thế lực cao hơn một tầng đã sớm nhìn thấy được tất nhiên sẽ bị kéo dài, từ ức vạn năm trước sớm đã an bài thiên tượng năm 2012, để làm năm cáo chung của Giang Trạch Dân và Trung Cộng – thiên tượng năm đó là Huỳnh Hoặc thủ Thái Vy, tên hề đương quyền hết đời.
Tuy nhiên, Chính Pháp lại một lần nữa đột phá an bài của cựu thế lực, lại kéo dài tiếp – cựu thế lực cũng theo đó lại bám sát theo lần nữa, lại tăng thêm tuổi thọ của tà ác, kéo dài bức hại thêm một giai đoạn nữa…
(Còn tiếp)
Mục lục phần sau:
Từ thiên tượng kim cổ thấy được tiến trình kéo dài của tu luyện Chính Pháp (Phần 13)
Năm 2016: Vũ trụ đã phán quyết, nhân gian đang thực hiện
1. Thiên tượng lại quy về một mối, nhân gian gấp gáp thu lưới
2. An bài hiểm ác của cựu thế lực, Đại Pháp tiếp tục kéo dài một cách từ bi
3. Chớ trông đợi vào người thường thời mạt kiếp nữa, buông bỏ nhân tâm mà tinh tấn

Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/341952.html
Đăng ngày 6-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét