Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở California
[MINH HUỆ 11-3-2017] Gần đây trên Minh Huệ Net có đăng một bài viết với tiêu đề: “Công an Bắc Kinh: ‘Chúng tôi bị ác báo mỗi khi bức hại Pháp Luân Công‘“, một học viên đang nói chuyện với công an ở Bắc Kinh về cuộc bức hại. Viên công an nói: “Hiện tại Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Bắc Kinh,” ông nói. “Nhưng chúng tôi bị trừng phạt mỗi khi bức hại các học viên. Chúng tôi sợ và không dám làm những việc này nữa. Chúng tôi còn không biết rõ tại sao nó lại bị bức hại, huống gì nói đến chuyện thoát được ra khỏi chuyện này. ”
Ông tiếp tục: “Gần đây một cấp trên của tôi bị bệnh và phải nhập viện. Ông ấy biết lý do tại sao. Ông ấy đã bỏ việc sau khi xuất viện. Tôi ngưỡng mộ ông ấy và cũng muốn bỏ việc. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Tôi đang gặp rắc rối. Tôi đã về nhà để thăm gia đình. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ càng về việc này.”
Sau khi tôi đọc bài viết này, tôi đã nhận ra tại sao chúng ta phát chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc, chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội; mục đích cũng là cứu độ chúng sinh. (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi luôn nghĩ việc phát chính niệm là tiêu huỷ những nhân tố tà ác. Tôi nhận ra rằng “quả báo trong đời này” không chỉ là việc trừng phạt những kẻ phạm tội, mà còn ngăn không cho họ làm điều xấu. Nó giúp cho những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối và những người tiếp tục tham gia bức hại có cơ hội chấm dứt làm những điều sai trái. Đây cũng là thể hiện tâm từ bi của Sư phụ trong việc cứu độ chúng sinh. Chính vì thế, phát chính niệm là một trong ba việc quan trọng mà học viên Đại Pháp nên làm.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương. Tôi vẫn thường bảo chư vị hướng nội tu, có vấn đề thì tìm ở tự mình. Khi chư vị phát chính niệm thanh lý bên trong tự mình, đó là chư vị khiến tư tưởng bản thân thuần chính và đồng thời thanh lý cái hoàn cảnh ở bên trong phần của chư vị mà tự mình đảm nhận. [Nếu] mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đối đãi một cách đúng đắn đối với phát chính niệm, lúc bình thường chính niệm rất đầy đủ, thì rất nhanh sẽ có thể giải thể toàn bộ tà linh khắp thế gian. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều minh bạch rồi, đều có thể nghiêm chỉnh làm được chính niệm đủ cả mười phần, thì một ngày là giải quyết xong vấn đề. Mỗi cá nhân đều giải thể hết các nhân tố bất hảo trong phạm vi mà mình đảm nhận, vậy toàn thế giới chẳng phải đều biến đổi rồi ư?” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Tôi cũng nhận ra mỗi người chúng ta đều bao quanh một phạm vi nhất định, bao gồm cả những người có mối liên hệ tiền kiếp với chúng ta, hay những người giúp chúng ta hoặc được chúng ta giúp, bạn cùng lớp, đồng nghiệp, thậm chí cả những người cùng đi xe bus. Dù chúng ta không thể giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ cho từng người, nhưng chúng ta có thể phát chính niệm để loại bỏ nhân tố tà ác trong trường của họ. Điều đó giống như viên công an đã miêu tả trong bài viết được Minh Huệ đăng phía trên. Ông ấy cũng hiểu ông ấy bị quả báo vì đã làm sai và ông ấy đã nghỉ việc bởi ông không muốn tiếp tục tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344093.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162486.html
Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.