Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Cảnh tượng trong mộng: Đệ tử Đại Pháp bạch nhật phi thăngCảnh tượng trong mộng: Đệ tử Đại Pháp bạch nhật phi thăng
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp ở Michigan, Hoa Kỳ
[MINH HỤÊ 14-12-2013] Một ngày gần đây tôi có một giấc mộng, mộng thấy các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau bạch nhật phi thăng. Tôi muốn viết lại cảnh tượng nhìn thấy trong mộng của mình, để chúng ta cộng đồng tinh tấn, nghênh đón thời khắc thù thắng này, và đánh thức các đồng tu vẫn chưa tinh tấn. Xin đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ để tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp này.
Trong giấc mộng, tôi thấy ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi cùng các đệ tử Đại Pháp khác vẫn đang khẩn trương cứu độ chúng sinh, và người thường vẫn đang hối hả nhộn nhịp với công việc của họ. Đột nhiên, vào một thời khắc nhất định, mọi người cùng nhau nhìn lên bầu trời như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Hình ảnh Pháp tượng của Sư phụ xuất hiện trên bầu trời, cự đại không gì so sánh nổi và trang nghiêm thù thắng, hình ảnh Pháp tượng của Sư phụ do một đám mây trắng cấu thành.
Các đệ tử nối tiếp nhau bay lên, nhưng cũng có một số người không thể bay lên được. Trong quá trình bay lên, quần áo của các đệ tử chuyển thành các y phục của người cổ đại. Trên thiên không xuất hiện những thân nhân chân chính của các đệ tử Đại Pháp và họ được cùng nhau đoàn tụ.
Một số gia đình cũng đã kiểm tra xem gia đình họ có những ai đã bị mê tại thế giới người thường và không thể quay trở về. Các đệ tử Đại Pháp trở về nhà được đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với thân nhân của họ. Có những gia đình hạnh phúc và có những gia đình rất thương tâm, và mọi người đều đau buồn cho những người đã không thể quay trở về.
Các bạn đồng tu, chúng ta thực sự phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa. Chúng ta hãy nhắc nhở nhau không được để Sư phụ thất vọng hoặc gia đình trên Thiên thượng của chúng ta lo lắng, vì vậy chúng ta không được để bất kỳ một ai rớt lại phía sau.
Đây chỉ là thể ngộ của cá nhân ở tầng sở tại. Nhưng tôi hiểu rằng hậu quả của việc tu luyện không tinh tấn là rất nghiêm trọng.

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét