Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 23-02-2014] Gần đây, tôi quan sát thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong tu luyện của một số học viên và điều phối viên. Sau khi dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào các công việc liên quan đến Đại Pháp, họ có ít hoặc không có thời gian để học Pháp và luyện công. Tôi muốn được nhắc nhở các đồng tu về hình thức can nhiễu này của cựu thế lực và đưa ra một số gợi ý.
Ngừng dựa dẫm vào các học viên hỗ trợ kỹ thuật
Gần đây, tôi đến thăm một điều phối viên ở thị trấn khác. Tôi được nghe kể rằng có một học viên Đại Pháp địa phương giỏi về công nghệ đã phải làm việc quá nhiều đến mức vài tuần qua anh không thể học Pháp. Mỗi ngày anh đều phải giúp hết học viên này đến học viên khác. Tôi nói: “Anh ấy không thể tiếp tục như thế này mãi được. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp thì học Pháp là ưu tiên hàng đầu.” Người điều phối viên nói: “Tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Nhưng tất cả chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy. Chúng tôi nên làm gì đây?”
Tôi muốn được chia sẻ những suy nghĩ của tôi về vấn đề này:
Đầu tiên, các học viên Đại Pháp nên xem việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu của mình cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta chắc chắn bao gồm thời gian cần thiết cho chúng ta học Pháp. Ngoài ra, chúng ta phải phát chính niệm để loại bỏ những can nhiễu của cựu thế lực. Khi chúng ta có chính niệm mạnh, Sư phụ sẽ có thể bảo vệ chúng ta và môi trường của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Như Sư phụ đã giảng:
“Tướng do tâm sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Thứ hai, trước khi chúng ta nhờ các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, chúng ta nên hướng nội và tu luyện bản thân mình, và chỉ nhờ trợ giúp khi chúng ta thật sự cần được đào tạo. Một lần nọ, máy tính của một học viên dừng hoạt động, và cô ấy chỉ hồn nhiên ngồi chờ người học viên hỗ trợ kỹ thuật sửa nó. Tôi đã bảo với cô ấy rằng có lẽ cô ấy nên xem lại tình trạng tu luyện của bản thân mình. Cô ấy đã tìm kiếm trong tâm mình và phát hiện ra những chấp trước của cô, gồm cả việc quá phụ thuộc vào người khác. Sau khi phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước của mình và các can nhiễu từ cựu thế lực, cô thấy rằng máy tính của cô đã hoạt động trở lại. Tôi đã tận mắt chứng kiến sinh mệnh của chiếc máy tính mỉm cười như thế nào trong một không gian khác. Nó rất vui mừng vì sự khó chịu của nó đã biến mất. Như Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)
Các điều phối viên cũng cần thời gian để tu luyện bản thân mình
Chuyến đi nọ đã cho tôi cơ hội đi theo người điều phối viên của một thị trấn đến thăm một vài học viên địa phương. Cô phải xử lý một khối lượng lớn các vấn đề đủ loại, như là nghiệp bệnh, ngộ Pháp lệch lạc, các dự án giảng chân tướng khác nhau, nhóm mua vật tư, v.v. Cô bận rộn suốt ngày và khó có thể tìm được thời gian để học Pháp và luyện công. Nó nhắc tôi về điều Sư phụ đã giảng:
“Làm cho cá nhân ấy không luyện công được nữa, [làm] thân thể vật chất ấy không chịu nổi nữa, tinh lực hao tổn quá lớn, không khéo sẽ bị [tàn] phế.” (Chuyển Pháp Luân)
Người điều phối viên này đã tu luyện Pháp Luân Công được nhiều năm, nhưng hiện nay cô đang trải qua cơn đau ở nhiều chỗ trên thân thể. Thậm chí để giữ cho tay và người thẳng khi phát chính niệm đối với cô ấy quả là khó khăn. Tôi bảo với cô ấy rằng ưu tiên hàng đầu là cô ấy phải đảm bảo việc học Pháp và luyện công một cách thường xuyên, đó là cách duy nhất cô ấy có thể ngộ Pháp và giải quyết các vấn đề một cách có hiệu quả từ quan điểm của Pháp. Tôi cũng đề nghị cô ấy phát chính niệm thật nhiều để ngăn cựu thế lực hút cạn năng lượng của cô. Tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng cô ấy nên bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho cô.
Ngoài ra, tôi tin rằng các điều phối viên cần uỷ thác một số quyền. Các phụ đạo viên có khả năng gánh vác rất nhiều sự phối hợp chi tiết. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có khả năng đưa ra những quyết định thông minh dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp. Họ có thể làm tốt hơn với sự tin tưởng của các điều phối viên.
Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.